Johdanto uuteen kulttuurienväliseen viestintään ja kasvatukseen

29,00 


Dervin, Fred; Keihäs, Laura
978-952-5401-65-3; 1458-1094
Finnish Educational Research Association / Suomen kasvatustieteellinen seura
Research in educational sciences / Kasvatusalan tutkimuksia (63)
2013

Kulttuurienvälisyys-käsitettä on tutkittu jo pitkään eri aloilla ympäri maailmaa. Nykyään kulttuurienvälisyydestä on tullut niin monimerkityksinen ja epäselvä käsite, että sitä on syytä tarkastella kriittisesti eri näkökulmista. Teoksen tarkoituksena on selventää, miten ja minkälaisin sanavalinnoin kulttuurienvälisistä kohtaamisista keskustellaan tutkimuksessa ja muissa yhteyksissä. Miten kulttuurienvälisyyteen liittyviä ilmiöitä voidaan tutkia? Miten suhtautua ajankohtaiseen kritiikkiin, joka kohdistuu kulttuurienvälisyyteen liittyviin käsitteisiin ja tutkimusmetodeihin? Voidaanko kulttuurinvälisyyttä opettaa ja oppia?

Tämä kirja tarjoaa kulttuurienvälisestä viestinnästä ja kasvatuksesta kiinnostuneille opiskelijoille ja alan tutkijoille ajankohtaista tietoa kansainväliseltä tutkimuskentältä. Se tuo keskusteluun uusia näkökulmia ja pyrkii haastamaan perinteisiä käsityksiä ja työskentelytapoja. Teos antaa lisäksi hyviä ja selkeitä välineitä käytännön opetus- ja ohjaustyöhön kulttuurienvälisyyden edistämiseksi. Kirja soveltuu kaikkeen aikuiskoulutukseen, joka käsittelee kulttuurienvälistä viestintää ja kasvatusta: korkeakouluopetukseen, opettajien ja sosiaalialan työntekijöiden ammatilliseen täydennyskoulutukseen sekä yritysten henkilöstökoulutukseen.

14 varastossa

Lisätiedot