”Issues like this have an impact”

5,00 

The need-adapted treatment of psychosis and the psychiatrist's inner dialogue
Borchers, Pekka
978-951-39-5860-2; 0075-4625
University of Jyväskylä.
Jyväskylä studies in education, psychology and social research (507)
2014

Pekka Borchers on väitöksessään tutkinut laadullisilla menetelmillä lääkäreiden sisäistä keskustelua psykoosien tarpeenmukaiselle hoidolle tyypillisessä ryhmätilanteessa, jossa lääkäreiden kanssa on keskustelemassa muita ammattilaisia sekä potilas ja hänen perheenjäseniään.

Psykoosin hoitamisen arjessa psykiatrit kokevat vahvojakin tunteita, ja työntekijöiden keskinäiset suhteet voivat vaikuttaa hoitotilanteissa tehtäviin valintoihin. Tilastollisiin menetelmiin perustuvat kvantitatiiviset tutkimukset eivät usein tavoita hoidon kannalta merkittäviä inhimillisiä kokemuksia.

Laitosmaailma vaikeuttaa potilaiden ja perheenjäsenten auttamista

Tutkimuksen mukaan erityisesti sairaalahoitoihin näyttää liittyvän ajattelun, puhumisen ja toiminnan tapoja, jotka vähentävät oleellisesti esimerkiksi psykiatrien luovuutta ja toimintamahdollisuuksia. Pahimmillaan tämä voi johtaa siihen, että yksittäiset työntekijät eivät koe voivansa vaikuttaa hoitoon, jota ohjaavat määräykset, säännöt ja rutiinit.

Psykiatrisilla osastoilla potilaat nähtiin helposti pelkästään sairaudesta käsin. Jos potilaat ja heidän perheenjäsenensä olivat kohdanneet pakkohoitotoimia, epäoikeudenmukaista tai epäkunnioittavaa kohtelua, oli lähes mahdotonta paneutua varsinaiseen hoitoon, ennen kuin näistä ikävistä kokemuksista oli keskusteltu.

Palaute paremmin hyödyksi

Tämän tutkimuksen perusteella yleisten ”käypä hoito” -mallien rinnalle arkisen työn tueksi tarvitaan paikallisia käytäntöjä, jotka paremmin huomioivat myös työntekijöiden kokemukset. Esimerkiksi tutkimuksessa käytetyt haastattelumenetelmät auttoivat lääkäreitä saamaan etäisyyttä tunteellisesti intensiivisiin kokemuksiin hoitamisen arkitodellisuudessa. Tämä avasi heille mahdollisuuksia hyödyntää sisäistä keskusteluaan, jotta he löytäisivät potilaiden ja perheenjäsenten sen hetkisten tarpeiden mukaiset oikeat sanat ja toimintatavat.

Käytännön kliinisessä arjessa psykiatrien tulisi pystyä pitämään kaiken aikaa mielessään, että potilaille ja heidän läheisilleen lääkitykset haittavaikutuksineen eivät ole rutiinia, ja varsinkin sairaalahoidon aloittaminen on hyvin merkittävä hoitopäätös.

- Olisi tärkeää, että hoitoon liittyisi rutiininomaisesti toimintatapoja, jotka auttaisivat potilaita ja heidän läheisiään antamaan - ja ammattilaisia kuuntelemaan - rehellistä palautetta, Borchers toteaa.

Potilaiden ja heidän perheenjäsentensä näkemykset pitäisi nykyistä vahvemmin ottaa huomioon sekä yksittäisissä hoitoprosesseissa että palveluiden kehittämisessä, koulutuksessa ja tutkimuksessa.

 

5 varastossa

Lisätiedot