Interpretation of journalistic photographs as an instrument of visual literacy education

5,00 

Ke?dra, Joanna
978-951-39-6795-6; 1459-4323
University of Jyväskylä.
Jyväskylä studies in humanities (297)
2016

Nykykulttuuri on yhä enemmän visuaalinen. Kuvia on kaikkialla: henkilökohtaisia ja kaupallisia valokuvia, uutiskuvia, mainostauluja, esitteitä, kaaviokuvia, liikennemerkkejä, kuvaohjeita ja piirustuksia. Jokapäiväinen kohtaaminen kuvien kanssa ei kuitenkaan takaa visuaalista lukutaitoa, mutta kaikenlainen visuaalinen koulutus voi kehittää visuaalista lukutaitoa.

Joanna Kedra suunnitteli väitöskirjatyössään opetussuositukset, joita voidaan käyttää visuaalisen lukutaidon opetukseen korkeakouluissa. Visuaalinen koulutus, jota Kedra ehdottaa, perustuu journalististen valokuvien tulkitsemiseen.

Miksi visuaalista lukutaitoa tarvitaan?

- Sain innostuksen tutkimukseeni henkilökohtaisesta huomiosta: mitä enemmän kuvia ihmiset luovat ja välittävät, sitä vähemmän he pystyvät näkemään. Ja näkeminen on ratkaisevaa näinä aikoina, kun meille välittyy suuria määriä tietoa visuaalisesti, Kedra kertoo.

Kyky lukea, ymmärtää ja tulkita kuvia sekä ajatella ja oppia kuvien kautta on erittäin tärkeä taito 2000-luvulla. Nykykorkeakouluopetus ottaa tämän taidon kuitenkin usein itsestäänselvyytenä. Sen takia opiskelijoilla on monesti huonot valmiudet liikkua sujuvasti visuaalisissa ympäristöissä ja viestiä visuaalisesti sekä tehokkaasti että vaivattomasti.

- Tarve visuaalisen lukutaidon koulutukselle on suuri. Visuaalinen lukutaito on tärkeää kaikille opiskelijoille riippumatta tieteenalasta tai pääaineesta, sillä kuvien opiskeleminen opettaa kykyä ajatella kriittisesti ja luovasti, Kedra tarkentaa.

Ilo näkemisestä

Kedra esittää tutkimuksessaan neljä eri mallia ja lähestymistapaa, joita voidaan käyttää harjoiteltaessa journalististen valokuvien tulkitsemista. Malleja voidaan käyttää sekä yksilö- että ryhmätehtävissä. Niiden tarkoituksena on helpottaa visuaalisen lukutaidon koulutusta korkeakouluopetuksessa.

- Lähestymistavassani visuaaliseen koulutukseen korostuu enemmän valokuvien tulkitsemisen ilo kuin mikään tietty tulkinnan lopputulos. Niinpä mallini perustuvat katselijoiden henkilökohtaisiin kokemuksiin, kulttuuritaustaan ja tietämykseen. Malleissa journalistisia valokuvia lähestytään kuvina, joilla on monitasoisia merkityksiä, Kedra kuvailee.

 

12 varastossa

Lisätiedot