Intermediaalinen kirjallisuus

30,00 

 

Intermediaalinen kirjallisuus
Piippo, Laura & Kilpiö, Juha-Pekka (toim.)
978-951-39-9385-6
Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja (132)
2022

Teos on ensimmäinen intermediaalista kirjallisuutta ja kirjallista intermediaalisuutta käsittelevä suomenkielinen kokonaisesitys.

Kaikenlaiset mediat, myös kirjalliset, limittyvät teknologioiden moninaistumisen myötä yhä tiiviimmin arkeen ja elämään. Laajimmillaan intermediaalisuus viittaa kaikkiin sellaisiin ilmiöihin, joihin tavalla tai toisella liittyy useampi kuin yksi media. Mediaalisuuden painoarvo merkityksen muodostumisessa, taiteessa, kulttuurissa, vallankäytössä ja politiikassa kasvaa alati.

Intermediaalisen kirjallisuuden aiheet liikkuvat H. P. Lovecraftista Puluboihin ja Don DeLillosta The League of Extraordinary Gentlemeniin. Myös kirjallista hiljaisuutta, kinekfrastisia novelleja, Eino Ruutsalon ABC 123 -elokuvaa ja digitaalisten ympäristöjen transmediaalisuutta tarkastellaan omissa artikkeleissaan. Samalla kirjassa tutkitaan intermediaalisuuden käsitteitä niin kulttuurisesti, historiallisesti kuin paradigmaattisestikin.

Tämä vertaisarvioitu artikkelikokoelma osoittaa intermediaalisuuden ”keskellä”, ”välissä” ja ”seassa” liikkuen, miten paljon mediaalista variaatiota kirjallisuus sisältää ja kuinka monenlaisia kirjallisia medioita on olemassa. Mitkä oikeastaan ovat konventionaalisesti erillisiä medioita? Konventiot ovat muokattavissa ja rajat on aina mahdollista piirtää uusiksi.

34 varastossa

Osasto: