Initial teacher preparation for inclusive education in Ghana

5,00 

Status and challenges
Nketsia, William
978-951-39-6894-6; 0075-4625
University of Jyväskylä.
Jyväskylä studies in education, psychology and social research (573)
2016

Inkluusio on laajalti hyväksytty periaate maailmassa koulutuksen järjestämisessä. Inkluusio tarkoittaa periaatetta, jonka mukaan kaikki lapset voivat käydä yhteistä koulua riippumatta vaikeuksistaan tai erilaisuudestaan (UNESCO 1994). Opettajankoulutus voi vaikuttaa tulevien opettajien asenteisiin ja uskomuksiin, sekä varustaa heidät tiedoilla ja taidoilla, joiden avulla inkluusio voi toteutua.

Nketsian väitöstutkimus selvitti Ghanassa opettajankouluttajien ja opettajiksi opiskelevien tietoja ja asenteita inkluusiosta, heidän erityisopetukseen liittyviä koulutustarpeitaan ja sitä miten inkluusiota toteutetaan.

Tulosten mukaan ghanalaiset opettajaksi opiskelevat ja opettajankouluttaja olivat tietosia inkluusion käsitteestä. Opettajankouluttajat suhtautuivat inkluusioon myönteisesti, mutta samaa ei voida sanoa kaikista opiskelijoista. Opettajankouluttajat eivät kuitenkaan olleet täysin tyytyväisiä omaan inklusiiviseen osaamiseensa. Erityisopetuksen kurssia, joka järjestettiin opettajankoulutuksen yhteydessä, pidettiin riittämättömänä tietojen, taitojen ja asenteiden kehittämisen näkökulmasta.

Opiskelijat kokivat erityisopetuksen osaamisensa heikoksi. Inklusiivisen opetuksen näkökulmasta arvioituna tilat, resurssit, asenneilmapiiri ja poliittinen tahto nähtiin haasteina. Tutkimuksessa heräsi kysymys siitä, onko Ghana valmis kaikille yhteiseen koulutukseen? Tutkimuksen perusteella suositellaan opettajankoulutuksen uudistuksia Ghanassa ja muissa Afrikan maissa.

 

15 varastossa

Lisätiedot