Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2

7,00 

Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin
Valli, Raine; Aaltola, Juhani
978-952-451-660-0;
PS-kustannus.
2015

Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1-2 ovat helppolukuisia perusoppaita tutkimusta aloittelevalle kasvatus- ja yhteiskuntatieteilijälle. Kirjat ohjaavat metodin etsinnässä ja metodisten kysymysten hahmottamisessa.

Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2 paneutuu tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analysointimenetelmiin. Päähuomion kohteena ovat erilaiset metodologiset näkökulmat ja viitekehykset. Uudistettuun painokseen kirjan artikkeleita on ajanmukaistettu.

1 varastossa

Lisätiedot