Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1

5,00 

Metodin valinta ja aineistonkeruu. Virikkeitä aloittelevalle tutkijalle
Valli, Raine; Aaltola, Juhani
978-952-451-648-8;
PS-kustannus.
2015

Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1-2 ovat helppolukuisia perusoppaita tutkimusta aloittelevalle kasvatus- ja yhteiskuntatieteilijälle. Kirjat ohjaavat metodin etsinnässä ja metodisten kysymysten hahmottamisessa.

Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1 keskittyy metodin valintaan ja aineiston keruuseen. Tutkimusmenetelmiä havainnollistetaan käytännön esimerkein. Uudistettuun ja täydennettyyn painokseen kirjan artikkeleita on päivitetty ja lisätty artikkeli design-kehittämistutkimuksesta sekä artikkeli, joka käsittelee nettikyselyjä ja sosiaalisen median käyttöä tutkimuksessa.

1 varastossa

Lisätiedot