Ikääntyvät ja työhyvinvointi

5,00 

45-64-vuotiaiden työssäjaksamiskokemuksia
Eriksson, Tuula
978-951-39-7095-6; 0075-4625
Jyväskylän yliopisto.
Jyväskylä studies in education, psychology and social research (585)
2017

1980-luvulta alkaen suomalainen hyvinvointivaltio on pyrkinyt ottamaan haltuun työelämän ikääntymisilmiön. 2000-luvun alkupuolella käynnissä ollut ikä-jaksamisdiskurssi johti tähän väitöskirjatutkimukseen, jossa etsitään lisänäkökulmaa ikä-jaksamiskeskusteluun yhden yhteisön ikääntyvien (45-64-vuotiaiden) työntekijöiden henkilökohtaisista kokemuksista.

Ikä, aika ja elämänkulku tekevät ikääntyvistä keskenään erilaisia. Myös heidän kokemuksensa ovat erilaiset. Samat tukitoimet ja ohjaus kaipaavat henkilökohtaista syventämistä vastatakseen jokaisen ikääntyvän tarpeisiin. Työyhteisötkin muuttuvat historiansa aikana omanlaisikseen, ja niiden on muokattava valtakunnallisista linjauksista omat työhyvinvoinnin välineensä.

Työmotivaatio heikkenee, jos esimies tai organisaatio ei kuuntele työntekijöitään. Keskustelu ja neuvottelevat käytännöt käskytysten sijaan edistävät luottamusta ja asioiden joustavaa ohjautumista eteenpäin. Yhteisön tarjoamat tukitoimet, ohjaus ja käytänteet luovat perustan työhyvinvoinnille ja jaksamiselle. Täydennykseksi tarvitaan työntekijän omia keinoja ja henkilökohtaisia ominaisuuksia.

Mieleinen työ on jaksamisen, hyvinvoinnin ja työssä pysymisen tae

Mieleinen työ suojaa stressiltä, edistää työhyvinvointia ja luo tasapainoa työn ja yksityiselämän välille. Mieleiseen työhön sitoutuu ja siinä haluaa pysyä. Sitä saa tehdä itseohjautuvasti, se on ihmisläheistä ja vuorovaikutuksellista, siinä kokee tunteita ja työn ja tekijän arvot sopivat yhteen. Kaikki tämä luo pohjan työssä tapahtuvalle elinikäiselle oppimiselle ja työtä vahvasti motivoivalle omalle henkiselle kasvulle.

Työn mielekkyyden kokemus lisääntyy, jos voi toteuttaa omia arvostuksia ja pyrkimyksiä sekä työssä että yksityiselämässä. Suunnattoman edun tarjoaa työ, jonka toimet ja päivittäiset käytänteet - työnohjaus, eri ammattilaisten konsultaatiot, neuvottelut ja moniammatillinen tiimiyhteistyö - antavat tukea ja valmiuksia paitsi työhön myös työntekijän omaan kasvuun ja yksityiselämään.

Korvaamattomat vertaiset - helminä arjessa


Kiire on vähentänyt sosiaalisen kanssakäymisen mahdollisuuksia, ja työntekijät muistelevat kaihoten aiempia leppoisia kokoontumisia yhteisiin kahvihetkiin. Toisaalta nykyiset työskentelytavat näyttävät tuoneen uudet areenat kohtaamisille. Vakiintuneeksi käytännöksi on tullut epävirallinen tapa purkaa stressit vertaisten kesken heti tapahtuneen jälkeen satunnaisissa kohtaamisissa, vaikkapa kahden kesken. Työkavereiden merkitys koetaan suureksi, ja esimiehen tuen osoittautuessa riittämättömäksi tukeudutaan arjen työssä korvaamattomiin vertaisiin.

 

11 varastossa

Lisätiedot