Ihmistä kasvattamassa = Cultivating humanity

29,00 

Koulutus - arvot - uudet avaukset = Education - values - new discoveries. Pofessori Hannele Niemen juhlakirja
Kallioniemi, Arto; Toom, Auli; Ubani, Martin; Linnansaari, Heljä; Kumpulainen, Kristiina; Niiniluoto, Ilkka; Mattila, Markku; Varis, Tapio; Välijärvi, Jouni; Hautamäki, Jarkko; Latva-Karjanmaa, Raija; Scheinin, Patrik; Lindblom-Ylänne, Sari; Nevgi, Anne; Toiskallio, Jarmo; Kemmis, Stephen; Kansanen, Pertti; Syrjälä, Leena; Tirri, Kirsi; Ruohotie, Pekka; Husu, Jukka; Talib, Mirja-Tytti; Lipponen, Päivi; Jakku-Sihvonen, Ritva; Mikkola, Armi; Saari, Mirja; Syrjäläinen, Erja; Pyysiäinen, Markku; Värri, Veli-Matti; Sihvola, Juha; Aloni, Nimrod; Ilsley, Paul J.; De Corte, Erik; Verschaffel, Lieven
978-952-5401-42-4; 1458-1094
Finnish Educational Research Association / Suomen kasvatustieteellinen seura
Research in educational sciences / Kasvatusalan tutkimuksia (40)
2008

Professori Hannele Niemi on maamme tunnetuimpia kasvatustieteilijöitä. Hän on pitkään työskennellyt kasvatuksen ja opettajankoulutuksen kysymysten parissa Helsingin, Tampereen ja Oulun yliopistoissa. Niemen oma tut­kimustoiminta käsittelee muun muassa koulutuspolitiikkaa, opettajuuden rakentumista, opettajankoulutusta sekä uskonnon didaktiikkaa. Niemi on omissa tutkimuksissaan keskittynyt tarkastelemaan ihmisen mahdollisuuksia, vastuuta, tehtävää ja identiteettiä muuttuvassa maailmassa.

Professori Niemi on innovatiivinen kehittäjä, jonka työlle on ominaista uusien avauksien löy­täminen ja mahdollistaminen. Ihmistä kasvattamassa - professori Hannele Niemen juhlakirja rakentuu kolmen teeman pohjalle: kehittyvä korkeakou­lupolitiikka, tutkimusperustainen opettajankoulutus ja innovatiivinen ainedi­daktiikka sekä arvokasvatus.

Kirjan kirjoittajat ovat alansa johtavia suomalai­sia ja kansainvälisiä tutkijoita ja toimijoita. Kirja avaa uusia lähestymistapoja korkeakoulupedagogiikkaan, opettajankoulutukseen ja ainedidaktiikkaan.

8 varastossa

Lisätiedot