Ihmisen tapa oppia

5,00 

Johdatus sosiokonstruktiiviseen oppimiskäsitykseen
Kauppila, Reijo A.
978-952-451-170-4;
PS-kustannus.
Opetus 2000
2007

Uudessa kirjassaan Kauppila tuo esiin vuorovaikutuksen ja sosiaalisten suhteiden merkityksen oppimisessa. Taustalla on sosiokonstruktiivinen oppimiskäsitys, jonka mukaan oppiminen rakennetaan vuorovaikutuksessa toisten kanssa.

Kirjan teemoja ovat mm. koulu sosiaalisena järjestelmänä, motivointi, sosiaalinen vuorovaikutus oppimisessa sekä sosiokonstruktiiviset työtavat opetuksessa. Teos on käytännönläheinen apuväline opetustyöhön ja sen suunnitteluun. Se soveltuu myös opettajan koulutukseen.

Kauppila on aikaisemmin kirjoittanut suositut teokset Opi ja opeta tehokkaasti sekä Vuorovaikutus- ja sosiaaliset taidot.

1 varastossa

Lisätiedot