Ihastuttavat, vihastuttavat tunteet

5,00 

Opi tunteiden säätelyn taito
Kokkonen, Marja
978-952-451-464-4;
PS-Kustannus.
2010

Päiväkodeissa, kouluissa ja erilaisissa harrasteryhmissä aikuiset voivat opettaa tunteiden säätelyä niille lapsille, joista työnsä puolesta ovat vastuussa. Useat toimiviksi osoittautuneet lasten ja nuorten vihan ja aggressiivisuuden vähentämiseen tähtäävät hoitomuodot sisältävät tunteiden tunnistamisen ja säätelemisen taitojen opettamista. Myönteiset tunteet myös edistävät merkittävästi oppimista, sillä ne ohjaavat tarkkaavaisuutta, liittyvät oppijoiden käsityksiin siitä, mitä on tarpeen oppia ja motivoivat heitä oppimaan.

Tunteiden säätelykyvyn perusta luodaan jo ensimmäisten elinvuosien aikana. Tämän takia kaikkien aikuisten on syytä olla selvillä siitä, kuinka he voivat tukea elämäänsä kuuluvien tai sitä vain ohimennenkin koskettavien lasten tunteiden säätelyn kehittymistä.

Opettajien pitäisi muistaa säädellä tunteitaan myös itsekkäämmistä syistä. Tutkimukset ovat osoittaneet, että opettajat ovat sitä tyytyväisempiä työhönsä, mitä enemmän he ilmaisivat todellisia tunteitaan. Siksi tämän kirjan lähtökohtana on se, että tunteiden säätelyn taito on tarpeen myös aikuisuudessa ja että sitä pystyy opettelemaan siinä, missä mitä tahansa muutakin taitoa.

Teos tuo esille, kuinka tärkeää tunteiden tasapaino erilaisissa elämäntilanteissa on, ja auttaa ymmärtämään tunteiden säätelyn haasteita läpi ihmisen elämänkaaren. Kirjan avulla voit oppia säätelemään tunteitasi niin töissä kuin vapaa-ajalla. Samalla se kertoo, miten voit auttaa muita oppimaan tunteiden säätelyä. Kiinnostavasti etenevää kerrontaa elävöittävät eri-ikäisten ihmisten kanssa käydyt keskustelut sekä heidän aiheesta kirjoittamansa kirjeet.

1 varastossa

Lisätiedot