Ideologiset jännitteet sukupolvenvaihdoksen yhteydessä

5,00 

Rauhala, Mariitta
978-951-39-5437-6; 1457-1986
Jyväskylän yliopisto.
Jyväskylä studies in business and economics (136)
2013

Vaikka yrittäjyyttä on aina ollut olemassa, on sen merkitys yhteiskunnassa lisääntynyt 2000-luvulla. Taloudellinen epävarmuus ja globalisaatio muuttavat yhteiskunnan rakenteita nopealla vauhdilla ja tässä muutoksessa yrittäjyys on nostettu yhteiskunnallisessa keskustelussa pelastajan rooliin: yrittäjien toivotaan luovan uusia työpaikkoja.

Suomen yrityskenttä on tällä hetkellä murroksessa, sillä lähes puolet maamme yrittäjistä on yli 50-vuotiaita. Lähimmän kymmenen vuoden aikana lähes 50 000 yrityksessä päätetään yrityksen toiminnan tulevaisuudesta ja jatkamisesta. Suurimmassa osassa niistä tulee ajankohtaiseksi joko sukupolvenvaihdos tai muu omistajanvaihdos.

Mariitta Rauhala tutkii väitöstutkimuksessaan perheyrityksen sukupolvenvaihdoksen yhteydessä ilmeneviä ideologisia jännitteitä. Jännitteet voivat liittyä perheeseen, yrityksen omistajuuteen tai yrityksen liiketoimintaan ja niillä voi olla sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia. Tässä tutkimuksessa ideologia tarkoittaa merkityksiä ja tarkoituksia, jotka palvelevat valtasuhteiden ylläpitämistä ihmisten välisessä kanssakäymisessä.

Luopujalla ja jatkajalla erilainen suhtautuminen yrityksen tulevaisuuteen

Tutkimuksen mukaan perheyrityksen luopuja ja jatkaja saattavat suhtautua eri tavalla yrityksen tulevaisuuteen: Luopuja on jo osoittanut kykynsä ja taitonsa ja hän on tyytyväinen nykyiseen toimeentuloonsa. Hän myös karttaa suuria ja joskus kohtuullisiakin riskejä, jonka vuoksi reagointi toimintaympäristön muutoksiin voi olla hidasta. Jatkajalla puolestaan on intoa ja halua kehittää yritystä ja hän haluaa osoittaa omat kykynsä. Usein vasta laillisen omistajuuden siirtäminen antaa jatkajalle todellisen mahdollisuuden ideoidensa toteuttamiseen. Sukupolvenvaihdoksen yhteydessä kannattaa myös harkita ulkopuolisen osakkaan, esimerkiksi yrityksen avainasemassa olevan työntekijän, ottamista mukaan omistajaksi jollakin osuudella. Osakkuus sitouttaa ja kannustaa työntekijää ja jakaa vastuuta useammalle taholle.

Luopujan ja jatkajan täytyy valmistautua hyvin sukupolvenvaihdokseen. Tutkimuksen mukaan riittävä luopuminen on välttämätöntä yritystoiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että omistajanvaihdoksen jälkeen luopuja puuttuu liiketoimintaan vain pyydettäessä, sillä jatkajan on löydettävä oma tapansa toimia yrittäjänä.

Perheen kulttuuri vaikuttaa sukupolvenvaihdoksen onnistumiseen

Sukupolvenvaihdoksen onnistuminen on laajasti ottaen kiinni perheestä. Jokaisella perheellä on oma kulttuurinsa, joka vaikuttaa perheen selviytymiseen ja vuorovaikutustapoihin. Siksi perheen näkymättömätkin toimintatavat olisi tehtävä näkyväksi myös perheelle itselleen. Jotta perheyrityksen toiminta ja perheenjäsenten välinen yhteistyö sukupolvenvaihdoksen jälkeen olisi turvattu, olisi perheessä keskusteltava avoimesti perheyrityksen sukupolvenvaihdoksesta ja erilaisista toimintatavoista.

 

16 varastossa

Lisätiedot