Hyvä tohtori!

5,00 

Tohtorikoulutuksen rakenteita ja prosesseja
Nummenmaa, Anna Raija; Pyhältö, Kirsi; Soini, Tiina
978-951-44-7382-1;
Tampere University Press.
2008

Korkeatasoinen tohtorikoulutus ja tieteelliseksi asiantuntijaksi kehittyminen toteutuvat monien tekijöiden ja prosessien yhteisvaikutuksena. Kirjan tarkoituksena on avata erilaisia näkökulmia näihin prosesseihin sekä koulutuksen että opiskelijan näkökulmista. Kirjassa on eri suuntiin haarautuvia polkuja, joilla kaikilla on kuitenkin yhteinen suunta ja päämäärä - HYVä TOHTORI !

Kirjassa jäsennetään tohtorikoulutusta kolmesta eri tulokulmasta. Ensimmäisessä tarkastellaan tohtorikoulutuksen systeemisiä järjestelmiä eri tasoilla ja analysoidaan eri osatekijöiden suhdetta toisiinsa. Toisessa ja laajimmassa osassa keskitytään ohjaukseen. Ohjausta käsittelevissä artikkeleissa on runsaasti esimerkkejä, menetelmiä ja ideoita ohjauskäytäntöjen kehittämiseen. Kolmannessa osassa puretaan tieteellisen asiantuntijuuden käsitettä ja pohditaan, miten ja millaisessa tohtorikoulutuksessa tieteellisen asiantuntijuuden on mahdollista kehittyä.

1 varastossa

Lisätiedot