Heteroglossic and multimodal resources in use

5,00 

Participation across spaces of identification in a Christian lifestyle sports community
Peuronen, Saija
978-951-39-6949-3; 1459-4323
University of Jyväskylä.
Jyväskylä studies in humanities (305)
2017

Eri kulttuureiden risteymäkohdissa toimivat yhteisöt pystyvät hyödyntämään monipuolisesti erilaisia ilmaisukeinoja, niin digitaalisissa kuin fyysisissäkin tiloissa.

Peurosen väitöstutkimuksen kohteena oli suomalainen nuorisoyhteisö, jonka jäseniä yhdistävät kristillinen maailmankatsomus ja kiinnostus elämäntapalajeja, etenkin lumilautailua kohtaan. Väitöskirja koostuu neljästä artikkelista, joissa Peuronen analysoi, miten yhteisön toimintaan osallistuvat nuoret hyödyntävät erityisesti englannin ja suomen kieltä, liikkuvaa kuvaa ja tiettyihin kulttuureihin liittyviä puhetapoja.

- Eri asiantuntijuuksiin perustuva huumori ja leikillisyys luovat yhteenkuuluvuutta sekä mahdollistavat tietynlaisten kulttuuristen stereotypioiden käsittelyn, vaikkapa sen jäsenten pohtiessa naisten asemaa kirkossa tai päihteidenkäyttöä lautailukulttuurissa, Peuronen kiteyttää.

Peurosen sosiolingvistiikan alaan kuuluva tutkimus osoittaa, että tutkitun ryhmän kaltaiset ryhmittymät voivat rakentaa yhteisöään käyttämällä hyödyksi kielen monimuotoisuutta ja kulttuurikohtaista ilmaisuvoimaa. Esimerkiksi lautailutermejä, suomalaisia sanontoja, raamatunjakeita tai laulujen lyriikoita voidaan irrottaa muista asiayhteyksistä ja muokata niiden merkitystä omiin tarkoitusperiin sopivilla tavoilla.

- Pohtiessaan yhteisönsä luonnetta eräällä lumilautailuleirillä, yksi yhteisön jäsen kiteytti ajatuksensa seuraavasti: tää on sitä newschoolia että Jumala antaa aurinkonsa paistaa niin lautailijoille ku suksijoillekin nykypäivänä. Esimerkissä yhdistyvät leikkimielinen sanailu lumilautailijoiden ja newschool-laskettelua harrastavien asemasta yhteisössä. Samalla newschool-termi saa uskonnollisen sävyn, kun sitä määritetään Jeesuksen vuorisaarnan sanoihin viitaten, Peuronen selventää.

Omaehtoisesti luodut tilat ovat erittäin merkityksellisiä suomalaisille nuorille, sillä ne auttavat maailmankatsomukseen, kulttuureihin ja elämäntyyleihin liittyvien kysymyksien käsittelemisessä. Tutkimuksessa nuorten omia tiloja lähestyttiin verkkokeskustelujen, kasvokkaisen vuorovaikutuksen, haastattelujen ja videoiden analyysin kautta. Tutkimus lisää tietoa nuorisoyhteisöistä ja auttaa ymmärtämään, miten yhteisöjen jäsenet voivat hyödyntää muun muassa kieltä ja liikkuvaa kuvaa pyrkimyksessään sovittaa yhteen erilaisia perinteitä ja näkemyksiä.

 

14 varastossa

Lisätiedot