Health care financing through micro insurance in Cameroon

5,00 

A prelude to Universalism
Tafor, Princewill
978-951-39-5916-6; 0075-4625
University of Jyväskylä.
Jyväskylä studies in education, psychology and social research (509)
2014

Taforin väitöskirja on monografia, joka sisältää kirjallisuuspohjaista keskustelua sosiaalipoliittisten rahoitusmallien soveltuvuudesta kehitysmaihin ja Kameruniin kohdistuvan alueellisen tapaustutkimuksen, joka luotaa mikrovakuutuksen mahdollisuuksia paikallisyhteisöllisenä ja kansallisena ratkaisuna.

Tutkimus osoittaa, että nykyisestä järjestelmästä, jossa palvelut maksetaan pääosin käteismaksuina, ei ole helppo siirtyä soveltamaan mikrovakuutusta, vaikka monet näkökohdat tuntuvat sitä puoltavan. Erityisesti köyhän väestön osalta terveyspalveluiden suoralla maksamisella on usein katastrofaalisia kerrannaisvaikutuksia yksilöiden ja perheiden toimeentuloon. Pelkkiin käteismaksuihin turvautuminen myös hidastaa hoitoon hakeutumistaa. Mikrovakuutuksen käyttöönottoa viivyttävät tekijät puolestaan liittyvät kulttuurisiin asenteisiin, toimintatapoihin sekä mikrovakuutuksen organisoinnin ongelmiin.

Empiirinen tutkimus on suoritettu yhdistämällä lomakekyselyn ja yksilöhaastattelujen antamaa tietoa. Tutkimustulosten nojalla väittelijä suosittaa terveydenhuollon palveluista vastaaville julkisen sektorin toimijoille ja myös järjestöille ponnekkaampaa valistus- ja motivointitoimintaa mikrovakuutuksen edistämiseksi terveydenhuollossa. Mikrovakuutusta ei ole toistaiseksi tuettu lainsäädännöllisesti Kamerunissa, vaikka lakisääteisyyden on todettu vakiinnuttavan tätä järjestelmää muissa maissa.

Työssä pohditaan myös, voisiko mikrovakuutus toimia eräänlaisena alkusoittona kattavalle ja tasa-arvoiselle kansalliselle vakuutusjärjestelmälle terveydenhuollossa vähän samaan tapaan kuin vastaavat yhteisölliset järjestelyt paljon aikaisemmin monissa OECD maissa.

 

8 varastossa

Lisätiedot