Harkitut sanat, parempi valmennus

25,00 

Packalen, Heidi
978-952-5762-03-7; 0356-746X
Liikuntatieteellinen Seura.
Liikuntatieteellisen Seuran julkaisu (172)
2015

Kirja tähtää ihmisläheiseen valmennukseen. Heidi Packalen haastaa urheiluväen: olisiko jo aika tiivistää yhteistyötä psykoterapeuttien ja työnohjaajien kanssa? Keskeisellä sijalla ovat sanat: mitä ja miten kannattaa sanoa ja milloin.

Harkitut sanat, parempi valmennus - kirja lähestyy valmentamista voimavarakeskeisen sosiaalityön ja valmennuksen työnohjauskokemuksen kautta. Urheiluvalmentajien ja perheterapeuttien työssä on samankaltaisia piirteitä, mikä ilmenee mm. urheilupuheessa: ”joukkueemme on kuin yhtä perhettä.” Terapeutti auttaa perhettä työvälineenään puhuminen. Samoista asioista on kyse urheilussa, kun valmentaja pyrkii auttamaan pelaajaa ja koko joukkuetta puhumisen avulla. Kirja on opas kohti voimavarakeskeistä kielellistä urheiluvalmennusta.

Erityistä huomiota kirjassa kiinnitetään lasten ja nuorten valmennukseen. Lasten ja perheiden urheiluhaavoja paikataan enenevässä määrin sosiaalipuolella, mm. perheneuvoloissa. Lasten ja nuorten urheiluseuratoiminnan käytännöt tuntuvat kehittyvän siihen suuntaan, että seurojen olisi pikaisesti syytä tiivistää yhteistyötään sosiaalityön ja terapeuttisen työskentelyn osaajien kanssa. Kirjan esimerkit ovat nuorten jääkiekkoilun ja jalkapalloilun parista, mutta ne toimivat myös muissa lajeissa ja eri ikäryhmissä.

Kirja on suunnattu valmentajille ja heidän kouluttajilleen sekä urheiluseuratoimintaa ohjaaville henkilöille. Kirja tarjoaa virikkeitä myös opettajille, lasten ja nuorten vanhemmille sekä muille ohjaus- ja kasvatustyötä tekeville.

Varasto loppu

Lisätiedot