Functional muscle architecture in aging

5,00 

Hoffrén-Mikkola, Merja
978-951-39-5819-0; 0356-1070
University of Jyväskylä.
Studies in sport, physical education and health (209)
2014

Väitöstyössä selvitettiin, mitä vaikutuksia ikääntymisellä on hermolihasjärjestelmän toimintaan suurta ja nopeaa voimantuottokykyä vaativissa kuormitustilanteissa. Tällaisia tilanteita ikääntyneet kohtaavat esimerkiksi silloin, kun tasapaino yritetään ylläpitää horjahtaessa tai liukastuessa. Tutkittavaksi lihasryhmäksi valittiin nilkan ojentajalihakset, sillä niillä on tärkeä rooli tasapainon ylläpidossa ja kävelyssä.

Tulosten mukaan päkiähyppelyharjoittelu paransi iäkkäiden suorituskykyä. Sitä voidaan suositella terveille hyväkuntoisille ikääntyneille ylläpitämään ja parantamaan nilkan ojentajalihasten nopeaa voimantuottokykyä. Nilkan ojentajien harjoittaminen dynaamisilla ja nopeilla liikkeillä parantaa todennäköisesti kävelynopeutta ja tasapainokykyä. Siten se edesauttaa ikääntyneiden itsenäistä ja turvallista liikkumista.

Nilkkanivel usein heikoin

Ikääntymisen vaikutusten tunteminen vaativien liikkeiden säätelyssä auttaa ymmärtämään kaatumisten syitä. Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että nilkkanivelen toimintakyky on heikoin lenkki ikääntyneiden kävelyssä, joten siihen vaikuttavien rakenteiden harjoittaminen on toimintakyvyn kannalta tärkeää.

Merja Hoffrén-Mikkola tutki myös, voiko ikämuutoksia palauttaa koordinaatiota kehittävällä päkiähyppelyharjoittelulla lähemmäs nuorten tasoa, ja millä hermolihasjärjestelmän osa-alueilla mahdolliset muutokset tapahtuvat.

Uusi teknologia ja harvinaiset kuormitusmallit

Tutkimuksessa sovellettiin ensimmäistä kertaa ultraääniteknologiaa ikääntyneiden ihmisten lihasten supistuvan komponentin ja jänteen pituuden muutosten selvittämiseksi nopeiden ja dynaamisten liikkeiden aikana. Samanaikaisesti ultraäänimittausten kanssa rekisteröitiin maahan kohdistuvia reaktiovoimia, kinematiikkaa ja lihasten sähköistä aktiivisuutta. Kuormitusmalleiksi valittiin pudotushypyt ja päkiähyppely, joiden käyttäminen ikääntymistutkimuksissa on harvinaista.

Väittelijä havaitsi, että ikääntyessä liikkeiden hermostollinen ohjaus mukautuu lihasmassan pienenemiseen sekä lihas- ja jännekudosten mekaanisiin muutoksiin. Lihasten ihanteellinen ohjaus on siis erilaista ikääntyneillä kuin nuorilla.

Lisäksi tutkimus vahvisti teoriaa, jonka mukaan ikääntyneiden hermolihasjärjestelmä pystyy optimoimaan siihen kohdistuvaa kuormitusta siten, että se ohjaa suuret voimat vahvemmille lihasryhmille, silloin kun ne voisivat ylittää heikompien lihasryhmien sietokyvyn. Tämä lisää ikääntyneiden liikkumisen turvallisuutta, mutta ohjeistaa myös liikuntainterventioiden kohdistamista tärkeille lihasryhmille, kuten nilkan ojentajalihaksilla, jotta niiden toiminta ja siten liikkumisen normaali kinematiikka säilyisivät.

 

12 varastossa

Lisätiedot