Finnish-Chinese intercultural negotiation

5,00 

Power positioning and search for common ground
Stopniece, Santa
978-951-39-7274-5; 1459-4323
University of Jyväskylä.
Jyväskylä studies in humanities (337)
2018

Santa Stopniecen tutkimuksessa tarkastellaan suomalaisia sijoitusmahdollisuuksien ja tuotteiden myyjinä sekä kiinalaisia sijoittajina, ostajina ja yhteistyökumppaneina.

Tutkimuksessa käsitellään aiheita, jotka ovat merkityksellisiä kiinalaisten kanssa työskenteleville, kuten mm. eroja aikakäsitteen, suoruuden ja hierarkian välillä. Yhteistä maaperää etsittäessä omien vahvuuksien esittäminen, molempien kulttuurien pragmatismin ja käytännöllisyyden korostaminen sekä panostaminen positiivisten suhteiden muodostamiseen nähdään suhteita edistävinä tekijöinä.

- Delegaatioiden vierailujen aikana Kiinaa pidetään toisaalta nousevana supervaltana, mutta tietyissä tilanteissa kehitysmaana, Stopniece havaitsi.

Neuvottelutilanteissa tulee muistaa kiinalaiset ‘kasvot' ja niiden herkkyys. Huumori voi olla monimutkainen alue, Stopniece muistuttaa.

Tutkimustuloksista voidaan erottaa valtaan ja yhteiseen perustaan liittyen viisi vastaustyyliä, joiden todettiin liittyvän kiinalaiseen viiden elementin teoriaan (Wu Xing): painostus/suojautuminen (tuli), sopeutuminen (maaperä), voimassa oleva yhteinen perusta (metalli), itsenäisyys (vesi) ja pehmeä voima (puu).

Malli auttaa ymmärtämään sijoitusten vetovoiman ja toimintatyylien kontekstia. Intensiivisen matkustamisen vuoksi yhteistyökumppanuus ei ole enää paikkaan sidottua, vaan mahdollista useisiin eri aiheisiin liittyen ja eri kumppaneiden kanssa.

Suomalaiset edustajat nojautuvat aktiivisiin vastauksiin kuten sopeutuminen ja painostus/suojautuminen. Sen sijaan kiinalaiset edustajat turvautuivat itsenäiseen asenteeseen.

- Selitys voi olla se, että suomalaiset pyrkivät todelliseen yhteistyöhön ja tuloksellisuuteen. Sen sijaan kiinalaiset yhteistyökumppanit tuntuvat usein asettuvan etsivään ja tutkivaan rooliin ja valitsevan monista eri yhteistyömahdollisuuksista ympäri maailman.

 

14 varastossa

Lisätiedot