Filosofian uudistaminen

10,00 

Dewey, John
978-951-768-317-3;
Vastapaino.
2012

Filosofian uudistaminen antaa hyvän kuvan Deweyn ajattelun eri ulottuvuuksista ja osoittaa, kuinka radikaali ja kauaskantoinen on hänen tulkintansa filosofiasta. Lisäksi teoksessa yhdistyvät Deweyn demokratiaa koskevat ajatukset hänen kokonaisnäkemykseensä filosofian tehtävästä ja mahdollisuuksista. Filosofian uudistaminen on inspiroiva esimerkki Deweyn ajattelun terävyydestä ja hänen sanomansa elinvoimaisuudesta myös nykypäivänä.

Filosofian uudistaminen on Deweyn yritys hahmotella laajasti länsimaisen ajattelun perinnettä ja sen kriisiä. Ajatus kriisistä on tuttu monilta 1900-luvun alkupuolen ajattelijoilta, mutta toisin kuin esimerkiksi samaan aikaan Euroopassa vaikuttaneet uuskantilaiset tai fenomenologit, Dewey keskittyy olemustieteen ja teknisten käsitejärjestelmien sijasta maailman konkreettiseen tilaan.

Filosofian on uudistuttava, koska maailma on muuttunut ja ainekset todellisuuden ja ihmiselämän pohtimiseen ovat 1900-luvulla monella tavalla erilaiset kuin edeltävillä vuosisadoilla. Deweylle filosofian uudistaminen tarkoittaakin tieteiden ja yhteiskunnan muuttuneen nykytilan huomioimista filosofisen ajattelun kontekstina. Filosofien tulisi ajatella globaalia maailmaa ongelmineen ottaen huomioon tieteen uusimmat tutkimukset, muuttuneet käsitykset luonnosta ja yhteiskunnasta, lehdissä uutisoitavat tapahtumat, taiteen ja tekniikan kehityksen.

1 varastossa

Lisätiedot