Essays on wages, promotions and performance evaluations

5,00 

Jokinen, Juho
978-951-39-7135-9; 1457-1986
University of Jyväskylä.
Jyväskylä studies in business and economics (179)
2017

Tuotteliaampia työntekijöitä palkitaan ylenemisillä ja korkeammilla palkoilla, ja korkean työttömyyden alueiden työntekijät ansaitsevat vähemmän kuin alhaisemman työttömyyden alueella työskentelevät. Tämä selviää Juho Jokisen tuoreesta taloustieteen väitöstutkimuksesta.

Jokinen tarkasteli väitöskirjassaan työssä suoriutumisen, työkokemuksen ja sukupuolen roolia työntekijöiden palkitsemisessa ja suoriutumisarvioinnissa. Lisäksi hän tutki paikallisilla työmarkkinoilla vallitsevan työttömyystilanteen vaikutusta palkkoihin.

Hyvästä työsuoriutumisesta palkitaan

Yliopistotutkijoita koskevan tutkimuksen mukaan esimiehet tunnistavat ja palkitsevat työntekijöitä näiden työsuoriutumisen perusteella. Enemmän tieteellisiä artikkeleita julkaisevat ja muutoinkin tuotteliaammat tutkijat saavat parempia suoriutumisarviointeja, ylenevät muita todennäköisemmin ja ansaitsevat muita enemmän.

- Toisaalta pidempään saman työnantajan palveluksessa palvelleiden työntekijöiden työsuoriutuminen arvioitiin paremmaksi kuin heidän yhtä tuotteliaiden mutta vähemmän työkokemusta kerryttäneiden kollegoidensa työsuoriutuminen, Jokinen kertoo.

Tutkimustulokset osoittavat myös, että taustaltaan samankaltaiset ja yhtä tuotteliaat mies- ja naistutkijat saavat yhtäläisiä suoriutumisarviointeja ja palkankorotuksia sekä ylenevät yhtä todennäköisesti vaativampiin työtehtäviin.

- Sukupuoliero keskipalkoissa selittyy paitsi eroilla taustatekijöissä, niin merkittävissä määrin myös eroilla tieteellisessä julkaisuaktiivisuudessa. Naistutkijat tuottavat vähemmän vertaisarvioituja tiedeartikkeleita kuin vastaavissa akateemisissa työtehtävissä työskentelevät ja taustaltaan samankaltaiset miehet.

Palkkataso riippuu työttömyystilanteesta

Suomen alueellisia palkkaeroja tarkastellessaan Jokinen havaitsi, että palkkataso riippuu paikallisen työmarkkina-alueen työttömyystilanteesta. Korkean työttömyyden alueilla työskentelevät palkansaajat ansaitsevat keskimäärin vähemmän kuin muutoin samankaltaiset palkansaajat, jotka työskentelevät alhaisemman työttömyyden alueilla.

- Vaikka keskitetyt palkkasopimukset rajoittavat yritysten kykyä neuvotella palkoista, korkean työttömyyden alueiden alhaisemmat palkat osoittavat, että myös paikallisilla olosuhteilla on ollut roolinsa yritysten ja työntekijöiden välisissä palkkaneuvotteluissa, Jokinen toteaa.

 

13 varastossa

Lisätiedot