Esi- ja alkuopetuksen didaktiikka

2,00 

Brotherus, Annu; Hytönen, Juhani; Krokfors, Leena
951-0-26658-2;
WSOY.
2002

Esi- ja alkuopetusta alettiin Suomessa kehittää voimakkaasti 1990-luvun jälkipuolella. Esiopetuksen valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet vahvistettiin joulukuussa 2000, ja esiopetus 6-vuotiaille käynnistyi seuraavan vuoden elokuussa. Maaliskuussa 2002 vahvistettiin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet vuosiluokille 1-2.

Uudistetussa kirjassa on otettu huomioon nämä kehittämistyön tulokset ja alan uusin tutkimus. Kirjassa yhdistetään varhaiskasvatuksen ja koulukasvatuksen didaktiikan teoria ja käytäntö ikäkausididaktiseksi perusteokseksi. Kirjan keskeisen sisällön muodostavat esi- ja alkuopetuksen lapsi- ja oppimiskäsityksiä, opetussuunnitelmia ja opetuskäytäntöjä tarkastelevat luvut. Päätteeksi hahmotellaan esi- ja alkuopetuksen yhteisen didaktiikan perusaineksia.

3 varastossa

Lisätiedot