Erot ja eriarvoisuudet

2,00 

Paikallisen elämän rakentuminen
Siisiäinen, Martti; Alanen, Leena
978-951-39-3546-7;
Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos
2009

Yhteiskunnan muutokset ja globalisaatio korostavat paikallisuuden merkitystä ja lisäävät kiinnostusta paikallisuuden tutkimukseen. Pierre Bourdieun teoria ja keskeiset käsitteet tarjoavat mahdollisuuden kuvata paikallisyhteisöä kenttinä ja analysoida taloudellisen, kulttuurisen ja sosiaalisen pääoman muotoutumista ja vaikutuksia paikallisilla kentillä. Tässä teoksessa bourdieulaista sosiologista lähestymistapaa sovelletaan Suomessa ensimmäistä kertaa laaja-alaisesti paikallisuuden ja paikallisten pääomien tutkimukseen.

Erot ja eriarvoisuudet on ainutlaatuinen pienen keskikisuomalaisen paikallisyhdyskunnan kuvaus. Kirjoittajat esittelevät eriarvoisuuden rakentumista ajassa ja paikassa sekä analysoivat erilaisten resurssirakenteiden merkitystä paikallisyhteisössä elävien lasten, nuorten ja eri-ikäisten aikuisten arjen käytännöissä.

Kirja tarjoaa tutkimusesimerkkejä ja kiinnostavia tuloksia erityisesti yhteiskunta- ja kasvatus-tieteilijöille sekä paikallisuuden tutkimisesta kiinnostuneille. Verkostoanalyyttisten menetelmien soveltaminen avaa uudenlaisia mahdollisuuksia yksilötasoisen sosiaalisen pääoman tutkimukseen.

3 varastossa

Lisätiedot