Eroja ja vaarallisia suhteita

30,00 

Keskustelua feministisestä pedagogiikasta
Saarinen, Jaana; Ojala, Hanna; Palmu, Tarja
978-952-5401-67-7; 1458-1094
Finnish Educational Research Association / Suomen kasvatustieteellinen seura
Research in educational sciences / Kasvatusalan tutkimuksia (65)
2014

Mikä tekee pedagogiikasta feminististä, ja miten feminististä pedagogiikkaa toteutetaan? Millaisia opetusmenetelmiin ja luokkahuonevuorovaikutukseen liittyviä seurauksia syntyy siitä, että ajatellaan henkilökohtaisen olevan paitsi poliittista myös pedagogista? Miten opettaa normikriittisesti tai feministisesti verkossa? Millaisia tietoon ja valtaan liittyviä seurauksia on sillä, että kaikkien opiskelijoiden ja opettajien oletetaan olevan heteroja, keskiluokkaisia tai valkoisia? Mitä on kulttuurinen kloonaaminen, entä pervopedagogiikka?

Ensimmäisenä teoksena Suomessa kirja kokoaa yhteen feministisen pedagogiikan lähtökohtia, teorioita ja sovellutuksia 1980-luvulta tähän päivään. Kirjan artikkeleissa käsitellään feministisen pedagogiikan esiin nostamia tietoon, tietämiseen ja tietämään opettamiseen liittyviä kysymyksiä. Kirjan monitieteinen kirjoittajakaarti avaa teksteissään teoreettisten näkökulmien lisäksi feministisen pedagogiikan käytännön toteuttamisen mahdollisuuksia, ideaaleja ja haasteita. Kysymyksiä sukupuolesta ja tiedon poliittisuudesta sekä koulutuksen sukupuolistavista ja sukupuolittavista käytännöistä tarkastellaan sukupuolentutkimuksen, sosiologian, kulttuurintutkimuksen, psykologian sekä kasvatustieteiden näkökulmasta. Teos avaa samalla sukupuolentutkimuksen ja kasvatustieteellisen naistutkimuksen antia pedagogiselle keskustelulle.

Kirja keskittyy korkeakoulupedagogiikkaan, mutta tarjoaa konkreettisuudessaan aineksia kaikille koulutusasteille. Teos soveltuu oppikirjaksi yliopisto- ja korkeakoulupedagogisiin opintoihin, aikuiskouluttajille ja kaikille, jotka ovat kiinnostuneita vallan ja erojen kysymyksistä osana opetusta ja ohjausta. Teos antaa ajateltavaa myös koulutuspolitiikan tekijöille.

29 varastossa

Lisätiedot