Entrepreneurial networking of small businesses in Latin-America

5,00 

The case of Villa el Salvador in Peru
Pérez Centeno, Vi´ctor
978-951-39-5625-7; 1457-1986
University of Jyväskylä.
Jyväskylä studies in business and economics (145)
2014

Victor Perez Centenon väitöskirja nostaa esiin ongelmia, jotka johtuvat yleisestä luottamuksen puutteesta. Se aiheuttaa epäpätevyyttä ja jopa korruptiota julkisissa tukiorganisaatioissa, pankeissa, talouden järjestöissä, politiikassa ja yrityksissä itsessään. Tämä estää pieniä yrityksiä verkostoitumasta tehokkaasti, mikä lopulta heikentää pienten yritysten kasva ja innovatiivisuutta.

Uusi malli kuvaamaan verkottumista

Väittelijä ehdottaa uutta mallia, jolla voidaan kuvata innovatiivisten ja vähemmän innovatiivisten pienyrittäjien verkostojen rakentumista Villa el Salvadorin teollisuuskylässä. Kyseiset yrittäjät Etelä-Amerikassa, etenkin Perussa, rakentavat verkostonsa eri tavoin kuin kehittyneiden maiden pienyrittäjät vaikkapa Suomessa, Singaporessa tai Israelissa.

Perez-Centenon verkostoitumismallissa on kolme vaihetta. ”Raskausvaiheen” innovatiiviset pienyrittäjät verkottuvat erityisen halukkaasti suurten asiakkaidensa kanssa hyödyttääkseen toimintaansa. Vähemmän innovatiiviset yrittäjät verkottuvat perheenjäsentensä kanssa saadakseen rahoituksensa kuntoon. ”Syntymävaiheessa” innovatiiviset pienyrittäjät pyrkivät kartoittamaan yhteistyömahdollisuuksia liikekumppanien, etenkin asiakkaidensa, kanssa. Vähemmän innovatiiviset puolestaan keskittyvät hyödyntämään yhteyksiä perheenjäsenten avulla.

Vaikka aiempi kirjallisuus esittää seuraavaksi malliksi verkostojen “kiteyttämisen”, Perez-Centenon malli ei tue tätä näkemystä Perun tilanteen perusteella. Sen mukaan yritykset ajautuvat strategisen pysähtyneisyyden tilaan, mikä johtuu luottamuspulasta julkisiin tukiorganisaatioihin, kuten pankkeihin. Tämä pitää yrittäjät edelleen sidoksissa perheenjäseniin, mutta samalla se estää verkostoitumisen liiketoimintakumppanien, kuten tavarantoimittajien ja asiakkaiden sekä instituutioiden, esimerkiksi pankkien ja julkisen sektorin kanssa. Tämä pysäyttää yritysten kehittymisen ja estää innovaatiot.

Eroon perheriippuvuudesta

“Luottamuspula”-tekijän lisäksi tutkimus korostaa, että pienten perheyritysten tulisi vähentää riippuvuuttaan perheestä, jotta ne voisivat paremmin hyödyntää kasvun ja innovaatioiden mahdollisuuksia. Niiden tulisi verkostoitua myös sidosryhmien, kuten liiketoiminnallisten ja institutionaalisten kumppanien suuntaan. Silloin innovatiivisuuteen voitaisiin saada uutta nostetta.

13 varastossa

Lisätiedot