English pronunciation teaching in Finland

5,00 

Tergujeff, Elina
978-951-39-5321-8; 1459-4323
Jyväskylän yliopisto.
Jyväskylä studies in humanities (207)
2013

Elina Tergujeff huomasi väitöstutkimuksessaan englannin kielen ääntämisopetuksessa toistettavan vahvasti oppikirjojen sisältöä, jolloin oppikirjojen puutteet heijastuvat opetukseen. Tergujeff pitää ilmiötä huolestuttavana.

-Oppikirjojen vaikutus opetukseen on liian merkittävä. Tutkimuksessani sanapainoharjoituksia tehtiin juuri niillä luokka-asteilla, joiden oppikirjoissa esiintyy kyseisiä tehtäviä. Opettajat kertoivat käyttävänsä kuunteluharjoituksissa juuri niitä englannin kielen variantteja, joita oppikirjojen kuuntelutehtävissä esiintyy, Tergujeff sanoo.

Oppikirjojen vaikutus tulee esiin selkeimmin intonaation opetuksessa. Intonaatioon tulisi panostaa viimeistään lukio-opetuksessa, mutta eksplisiittiset intonaatioharjoitukset puuttuvat oppikirjoista. Väitöstutkimuksessa ei löydetty viitteitä intonaation opetuksesta.

Tergujeff näkee selkeän syy-seuraussuhteen: oppikirja on hyvä renki mutta huono isäntä. Jos oppikirjaa seuraa orjallisesti voi tärkeä osa-alue jäädä kokonaan huomiotta. Oppikirjoissa lähdetään liikkeelle yksittäisistä äänteistä. Kieltenopiskelijoita hyödyttäisi myös sana- ja lausepainon, puherytmin ja intonaation harjoittelu, sillä nämä puheen laajemmat yksiköt ovat tärkeitä puheen ymmärrettävyyden ja sujuvuuden kannalta. Nyt näiden yksiköiden harjoittelu jää sanapainoa lukuun ottamatta vähäiseksi.

Monet opettajat ovat tyytymättömiä saamaansa koulutukseen ääntämisen opettamisesta. Vastaajien mukaan opettajankoulutuksessa keskitytään enemmän tulevien opettajien oman ääntämisen kehittämiseen kuin ääntämisen opettamiseen. Näyttää siltä, että opetusmenetelminä käytetään tekniikoita, jotka ovat opettajille tuttuja jo omilta kouluajoilta. Puutteelliseksi koettu koulutus voi johtaa epävarmuuteen opetustyössä, ja sen myötä on todennäköisempää tukeutua liiaksi oppikirjoihin.

Tergujeff korostaa, että oppikirjojen turhan orjallinen seuraaminen on monen tekijän summa eikä syyttävää sormea tule nostaa yksittäisten opettajien suuntaan. Opettajien resurssit eivät aina riitä oppikirjan ulkopuolisten materiaalien etsimiseen. Lukiossa ylioppilaskokeet ohjaavat opetusta, minkä vuoksi ääntämistä ei painoteta kovin paljon.

Tutkimuksen tavoitteena oli tarjota kattava läpileikkaus englannin ääntämisen opetuksen sisällöistä ja menetelmistä ympäristössä, jossa englantia opetetaan vieraana kielenä. Vaikka ääntäminen on tärkeä kielitaidon osa-alue, pidetään sen opetusta maailmanlaajuisestikin laiminlyötynä. Tergujeffin monimenetelmäinen tutkimus hyödynsi useita aineistolähteitä. Tutkimus koostuu mittavasta oppikirja-analyysista, opettajille suunnatusta kyselytutkimuksesta, luokkahuonehavainnoista ja oppilashaastatteluista.

 

5 varastossa

Lisätiedot