Enemmän vähemmällä

23,50 

Monivalintatehtävien mittaustarkkuuden nostaminen
Rantanen, Pekka
952-5401-11-1; 1458-1094
Finnish Educational Research Association / Suomen kasvatustieteellinen seura
Research in educational sciences / Kasvatusalan tutkimuksia (12)
2003

Monivalintatehtävien käyttö on yhteiskunnassamme testaamisen ja koulutuksen tulosten arvioinnin myötä yleistynyt ja saanut yhä suuremman merkityksen. Aihepiiriä käsittelevää suomenkielistä kirjallisuutta on kuitenkin hyvin vähän, joten teos paikkaa tätä aukkoa. Tutkimuksessa selvitään tuoreen tutkimuksen valossa ja laajalla empiirisellä aineistolla monivalintatehtävien rakenteeseen ja pisteytykseen liittyviä peruskysymyksiä. Kuinka suuri vastausvaihtojen lukumäärä tehtävissä tulisi olla? Mikä on optimaalinen monivalintatehtävien rakenne? Tulisiko pisteytyksessä käyttää painokertoimia tai antaa virhepisteitä vääristä valinnoista? Mitä vaikutuksia vastaajien erilaisella ohjeistamisella on?

Arvaamisen problematiikan ymmärtäminen ja sen vaikutuksen eliminointi on tutkimuksessa hyvin keskeisessä asemassa, ja tällä alueella tutkimus tarjoaakin uusia tuloksia. Kirja soveltuu kaikille osaamista mittaaville ja koulutuksen tuloksia arvioiville, mutta se tarjoaa myös muille lukijoillensa erinomaisen yleissivistävän katsauksen aihepiiriin.

Varasto loppu

Lisätiedot