Employers’ intention to hire highly educated foreign workforce in the Kokkola region

5,00 

Implications for higher education
Niemi, Birgitta
978-951-39-6403-0; 1457-1986
University of Jyväskylä.
Jyväskylä studies in business and economics (165)
2015

Birgitta Niemen tutkimuksessa on analysoitu yrittäjien aikomusta palkata korkeasti koulutettua ulkomaalaista työvoimaa suhteessa heidän palkkaamisstrategiaansa ja sitoutuneisuuteensa. Tulosten mukaan kehitystä on tapahtunut epäröivästä kannasta positiivisempaan suuntaan, mikä vahvistaa ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden mahdollisuutta työllistyä alueella.

Monikulttuurisuus, sen ymmärtäminen ja hyväksyminen ovat kilpailuetu pk-yritysten vienti- ja tuontitoiminnalle. Kokkolalaisille yrityksille on tarjolla osaamista ja eri kulttuurien tuntemusta Centria-ammattikorkeakoulussa opiskelleiden ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden myötä. Tutkimus kartoitti, onko olemassa yhteyttä Centria-ammattikorkeakoulun antaman korkeakoulutuksen, korkeasti koulutettujen ulkomaalaisten määrän ja yrittäjien palkkausaikomusten välillä.

Tutkimuksesta kävi ilmi, etteivät yrittäjät olleet huolissaan osaavan työvoiman löytämisestä, eivätkä he olleet valmistautuneet henkilöstösuunnittelussa tulevaisuutta varten. Tämän takia on tärkeää, että Centria-ammattikorkeakoulu on tiiviissä yhteistyössä yrittäjien kanssa.

Tulosten mukaan rekrytointisuunnitelmat vaikuttavat voimakkaasti yrittäjien haluun palkata korkeasti koulutettua ulkomaalaista työvoimaa, mutta ellei siihen sitouduta, ei ole myöskään takuuta siitä, että rekrytointi tapahtuu. Toiminta ei ole aina rationaalista, vaikka rekrytointi aikomuksia olisi. Jotta rekrytointi tapahtuisi, palkkaamis-suunnitelma ja sitoutuminen edesauttavat tilannetta.

Tutkimuksen tieteellinen lähtöasetelma on monialainen ja tutkimuksen tulokset integroituvat sekä palkkaamisstrategiaan että intentioon. Tutkimus haki uusia näkökulmia rekrytointiprosesseihin ja niiden päätöstentekoon, joissa sekä yrityksen palkkaamisstrategista lähtöasetelmaa että psykologista käyttäytymistä on analysoitu. Tutkimus tuottaa syvällisempää ymmärrystä intentiosta ja käyttäytymisestä rekrytointitilanteissa, kun on kyse ulkomaalaisista tutkinto-opiskelijoista. Tutkimus tuo myös virikkeitä keskusteluihin Talent Managementista ja osaavan työvoiman puutteesta tulevaisuudessa.

 

11 varastossa

Lisätiedot