Empirical analyses of European intellectual property rights institutions

5,00 

Heikkilä, Jussi
978-951-39-7373-5; 1457-1986
University of Jyväskylä.
Jyväskylä studies in business and economics (185)
2018

Heikkilä tutki väitöskirjassaan eurooppalaisia patentti- ja hyödyllisyysmallijärjestelmiä (ns. kaksitasoisia patenttijärjestelmiä) sekä mallioikeuksien käyttöä suomalaisella toimialalla. Tulosten mukaan yritykset ja keksijät valikoituvat hakemaan patentteja ja hyödyllisyysmalleja erilaatuisille keksinnöille. Tyypillisesti hyödyllisyysmalli valitaan, kun halutaan nopeaa suojaa tai suojaa vähemmän arvokkaalle keksinnölle.

Hyödyllisyysmalleja käytetään nopean suojan saamiseksi

Suurin osa aiemmista patenttiaihepiirin tutkimuksista on jättänyt huomiotta hyödyllisyysmallit. Heikkilän tutkimustulokset osoittavat, että niillä on kuitenkin merkitystä yritysten patentointistrategioissa.

Hyödyllisyysmallit eivät ole ainoastaan suojamuoto ”pikkukeksinnöille”, vaan niitä käytetään myös, kun tarvitaan nopeaa suojaa. Hyödyllisyysmalleja sisältävien patenttiperheiden luokittelu paljastaa, että suurin osa hyödyllisyysmalleista on haettu keksintöjen kansalliseen suojaamiseen, mutta niitä käytetään toisinaan myös osana kansainvälisiä patentointistrategioita.

Suoja-alojen epävarmuus voi lisätä IPR-riitoja

Patentit, hyödyllisyysmallit ja mallioikeudet eivät anna varmaa suojaa, vaan ne antavat oikeuden yrittää kieltää muilta suojatun keksinnön kaupallinen hyödyntäminen. Koska aineettomien oikeuksien (intellectual property rights, IPR) suoja-alojen rajat ovat epävarmoja ja tulkinnanvaraisia, on todennäköistä, että toimijat muodostavat niistä erilaisia uskomuksia.

Suomalaisten kiuasvalmistajien mallioikeuksien hyödyntämistä tarkasteleva tapaustutkimus tunnistaa tilanteita, joissa alan toimijoilla on mahdollisuus päivittää uskomuksiaan mallioikeuksien epävarmoista suoja-aloista. Kiukaisiin liittyvien mallioikeuksien hakemusmäärät nousivat rajusti vuosina 2008-2009, kun kiuasvalmistajat toivat markkinoille uusia kiuasmalleja ja mallioikeusriitoja käsiteltiin tuomioistuimessa.

- Havaintojen perusteella toimijat saattavat tulkita epävarmoja suoja-aloja omalta kannaltaan suosiollisesti, mikä on omiaan ruokkimaan yrittäjien optimismia sekä toimijoiden välisiä IPR-riitoja, Heikkilä kertoo.

IPR-järjestelmien harmonisointi on kesken EU:n sisämarkkinalla

Tavaroiden tulisi liikkua vapaasti Euroopan unionin sisämarkkinalla. Tätä voivat kuitenkin hankaloittaa erilaiset ja harmonisoimattomat kansalliset IPR-järjestelmät. Useat Euroopan maat ovat ottaneet käyttöön hyödyllisyysmallijärjestelmiä, vaikka niiden hyödyistä ei ole empiiristä näyttöä. Trendi kääntyi vuonna 2008, kun Alankomaat poisti kaksitasoisen patenttijärjestelmänsä. Heikkilän tutkimuksen mukaan tämän seurauksena kansallinen patentointi ei kuitenkaan vähentynyt merkittävästi.

- Nykyisessä monimutkaisessa IPR-toimintaympäristössä Euroopan sisämarkkinalla on todennäköistä, että pienemmät toimijat ovat suuria yrityksiä heikommassa asemassa aineettomien oikeuksien hallinnassa ja strategisessa hyödyntämisessä, Heikkilä arvioi.

Pienten, nuorten ja vähäresurssisten toimijoiden välistä tietämys- ja osaamiskuilua aineettomien oikeuksien hallinnassa suhteessa suuriin, kokeneisiin ja runsasresurssisiin kilpailijoihin on mahdollista pienentää yksinkertaistamalla kansallisia järjestelmiä sekä tarjoamalla niistä luotettavia, objektiivisia ja helposti ymmärrettäviä tietoja ja tilastoja verkossa.

 

11 varastossa

Lisätiedot