”Ei näihin vaikeuksiin työelämässä törmää”

5,00 

Oppimisen tuki ja erityiselle tuelle annetut merkitykset ammatillisessa aikuiskoulutuksessa opiskelijan näkökulmasta
Selkivuori, Leena
978-951-39-6139-8; 0075-4625
Jyväskylän yliopisto.
Jyväskylä studies in education, psychology and social research (522)
2015

Yli puolet suomalaisista aikuisista osallistuu vuosittain johonkin koulutukseen ja vielä useampi kartuttaa tietojaan ja taitojaan opiskelemalla itsekseen. Työelämän vaatimusten kasvaessa elinikäisen oppimisen ajatus asettaa aikuiset oppijoina monenlaisten vaatimusten ja haasteiden eteen. Koulutukseen osallistujien moninaisuus asettaa samanaikaisesti vaateita oppilaitosten tukipalveluille.

Leena Selkivuori tutki aikuisille tarkoitettua ammatillista koulutusta. Koulutusmuodon vahva työelämäyhteys ja näyttöperusteinen toteutusmalli muodostivat oppimisen erityisen tuen tarkastelulle kiinnostavan toimintaympäristön.

Aikuisten oppiminen ei aina suju odotetulla tavalla

Tunnistamattomat tai aiemmin jo tunnistetut oppimisen vaikeudet tai harjaantumattomuus opiskelussa vaikeuttivat oppimista ja aiheuttivat epäonnistumisen kokemuksia siinä.

- Aikuiset kertoivat lukemisen ja kirjottamisen vaikeuksien aiheuttamasta häpeästä tai siitä, että olivat joutuneet keskeyttämään opintoja, koska eivät olleet saaneet tarvitsemaansa tukea, Selkivuori kuvaa.

Aikuisten tuen tarve oppimisessa ei kuitenkaan aina liittynyt vain oppimisvaikeuksiin. Aikuiset kokivat tarvitsevansa tukea myös opiskelutaitojen kehittämiseen ja opiskelun myötä kasautuvien asioiden käsittelemiseen.

- Tutkimukseen osallistuneilla oli kokemuksia opiskelun ja työn yhdistämisen hankaluudesta. Siitä, miten arjen uudelleen aikatauluttaminen kuormitti ja kriisiytti niin omaa kuin läheistenkin elämää.

Kiinnostavaa oli myös esille tullut erityisen tuen käänteinen ulottuvuus: runsas, kohdennettu tuki alkoi jatkuessaan eristää opiskelijoita normaaleista koulutusväylistä. Osa oppimiseen tukea tarvitsevista aikuisopiskelijoista oli jäänyt pitkäksi aikaa valmentautumaan koulutusjärjestelmän välitilaan.

-Osallistuneet kertoivat kouluttautumisen velvollisuudesta. Siitä, miten heitä ohjattiin osallistumaan valmentaviin, ohjaaviin ja kartoittaviin koulutuksiin odottelemaan pääsyä tavoitteena olleeseen koulutukseen.

Tutkimus osoitti, että oppimisen erityinen tuki ammatillisessa aikuiskoulutuksessa oli sekä oppilaitosten rakenteissa olevaa virallista tukea että opiskelijoiden itsensä ryhmissä tuottamaa tukea. Kiinnostavaa oli se, että oppimiseen tarvittua ja saatua tukea ei liitetty osaksi työpaikoilla tapahtuvaa oppimista. Oppimisvaikeuksiin saatu tuki oli perusopetuksesta ja nuorten koulutuksesta tuttua erityisopetusta. Elämäntilanteessa kasautuviin vaikeuksiin saatu tuki oli opiskelukavereilta ja -ryhmältä saatua vertaistukea; keskusteluja, ohjausta ja kuulluksi tulemista. Tuelle annettujen merkitysten mukaan runsas tuki saattoi kääntyä tarkoitustaan vastaan.

Tutkimuksen perusteella näyttäisi, että aikuisuus elämätilanteena, aikuinen oppijana ja koulutuksen työelämälähtöisyys ovat asioita, joita tulisi painottaa suunniteltaessa ja toteutettaessa aikuisopiskelijoiden tarvitsemia ja heille soveltuvia oppimisen tuen palveluita.

 

1 varastossa

Lisätiedot