Economics of wage differentials and public sector labour markets

5,00 

Maczulskij, Terhi
978-951-39-5214-3; 1457-1986
University of Jyväskylä.
Jyväskylä studies in business and economics (125)
2013

Terhi Maczulskij tarkastelee tutkimuksessaan julkisen ja yksityisen sektorin välisiä palkkaeroja Suomessa ja työntekijöiden työllistymistä julkisen ja yksityisen sektorin työpaikkoihin. Tutkimus osoittaa, että julkisen sektorin työntekijä ansaitsee keskimäärin yhtä paljon kuin saman pätevyyden omaava yksityisen sektorin työntekijä. Tosin matalapalkka-aloilla työskentelevien miesten on kannattavampaa työskennellä julkisella sektorilla, kun taas korkeapalkka-aloilla yksityisen sektorin miestyöntekijä ansaitsee julkisen sektorin työntekijää enemmän. Julkisella sektorilla työskentelevistä miehistä suurin osa on valtion palkkalistoilla.

- Etenkin korkeasti koulutettujen miesten palkkaeroja pitäisi saada tasoitettua, jotta parhaat asiantuntijat eivät valuisi valtion palkkalistoilta yksityisten yritysten palvelukseen. Tämä on ollut todellinen ongelma esimerkiksi Isossa-Britanniassa ja Saksassa, Maczulskij muistuttaa.

Naisista julkisen sektorin työntekijät ansaitsevat palkkahaitarin molemmissa päissä enemmän kuin yksityisen sektorin työntekijät.

Maczulskij'n tutkimuksen mukaan julkisen ja yksityisen sektorin välinen palkkaero vaihtelee vastasyklisesti, kun laskusuhdanteessa yksityisen sektorin palkat laskevat ja julkisen sektorin palkat pysyvät paikallaan. Vuodet 1990-2004 kattava analyysi osoittaa, että alueellisen työttömyysasteen kymmenen prosentin nousu on kytköksissä noin yhden prosentin kasvuun julkisen ja yksityisen sektorin työntekijöiden välisessä palkkaerossa.

Tulosten mukaan geneettiset tekijät ovat kytköksissä julkisella sektorilla työskentelyyn. Maczulskij havaitsi tällaisen yhteyden hyödyntämällä suomalaista kaksoisaineistoa. Tulosten mukaan noin 30-40 prosenttia julkisella sektorilla työskentelyn vaihtelusta voidaan selittää geneettisillä tekijöillä, ja noin kolmannes tästä vaikutuksesta välittyy koulutus- ja ammattivalintojen kautta. Tulos on arkipäivähavaintojen mukainen, sillä opettajien, poliisien ja lääkäreiden ammatit siirtyvät usein sukupolvelta toiselle.

Koulutusvalintojen lisäksi geneettisillä ominaisuuksilla, kuten yksilön riskinottohalukkuudella ja työoloihin liittyvillä mieltymyksillä on oletettavasti yhteys julkisella sektorilla työskentelyyn.

- Monissa maissa on havaittu, että julkisen sektorin keskimääräistä parempi työsuhdeturva ja joustavat työajat houkuttelevat osaa työntekijöistä enemmän kuin toisia.

 

12 varastossa

Lisätiedot