Dyadic relations between the main contractor and its suppliers

5,00 

A case study to clarify critical factors in Metso Paper Ltd
Korpela, Tuija
978-951-39-6116-9; 1459-4323
University of Jyväskylä.
Jyväskylä studies in humanities (247)
2015

Tuija Korpela pohtii väitöskirjassaan, mitä kriittisiä tekijöitä on liike-elämän kahdenvälisissä yhteistyösuhteissa, toisin sanoen päähankkijan ja tavaroita ja palveluja tuottavien toimittajien välisissä kumppanuussuhteissa. Työssään Korpela tutki Valmet Oy:n (entisen Metso Paper Oy:n) erään Suomen yksikön yhteistyösuhteita. Yhteistyösuhteiden avulla voidaan saavuttaa merkittävää lisäarvoa globaaleilla kilpakentillä.

- Keskeisimmiksi menestystekijöiksi tai haasteiksi osoittautuivat tiedonkulku ja tiedon jakaminen, luottamus sekä valta- ja riippuvuussuhteet, Korpela toteaa. Käytännön työkaluksi Korpela loi väitepatteriston, jota yritykset voivat käyttää yhteistyötä mitattaessa.

Yritykset kumppaneina - saadaanko kilpailukykyä vai ongelmia?

Yritykset muodostavat ketjuja, jotka yhteistyössä toimittavat tarvittavat palvelut ja tuotteet asiakkaille. Toimitusketjujen hallinnassa on kyse esimerkiksi toimittajien valinnasta, pelisäännöistä sopimisesta, yhteistyösuhteiden rakentamisesta, ylläpidosta ja kehittämisestä.

Perinteisestä kilpailutuksesta on liike-elämässä siirrytty kumppanuussuhteiden rakentamiseen harvempien kumppaneiden kanssa. Parhaimmillaan kumppanuussuhteet synnyttävät esimerkiksi innovaatioita, tehokasta toimintaa tai uusia avauksia kansainvälisille markkinoille.

Ihmisten keskinäinen vuorovaikutus ratkaisee

Yritysten rakenteet ja prosessit ovat yleensä tunnollisesti suunniteltuja ja toteutettuja, mutta kumppanuussuhteissa on vielä paljon tehtävää. Nyt onkin keskityttävä ihmisten väliseen toimintaan ja sen kehittämiseen. Yhteinen ymmärrys ja taito toimia arjen tilanteissa - erityisesti ongelmatilanteissa - ovat ratkaisevassa asemassa.

- Esimerkiksi sillä, kuinka ja mitä tietoa jaetaan yrityskumppanille, koetaanko toiminta reiluna vai sanellaanko käskyjä, poimiiko toinen osapuoli ”rusinat pullasta” vai hyötyykö kumpikin yhteistyösuhteesta, on merkitystä - kumppaneiden kokemukset partnerista muokkaavat jatkuvasti arjen toimintaa, Korpela tiivistää.

Mitä kehitetään, kun kehitetään yhteistyötä kumppanin kanssa?

Toiminta yrityksissä perustuu strategiaan ja päätöksiin siitä, miten sovittuun tavoitteeseen organisaatiossa päästään. Toimintaa kumppanuussuhteessa pitäisi kyetä myös mittamaan, jotta yhteistyötä voi kehittää. Usein työkalut toistuvaan ja säännölliseen yhteistyön arviointiin puuttuvat. Väitöksen tutkimustuloksen, väitepatteriston, avulla voidaan arvioida yhteistä toimintaa.

- Yhteistyötä ja yhteisiä saavutuksia pitää arvioida yhdessä kumppanin kanssa. Kumpikin arvioi omaa sekä toisen suoriutumista ja yhteistyösuhdetta. Näin saadaan ohjenuoraa siihen, kuinka yhteistä suoritusta kumppanin kanssa parannetaan käytännössä, Korpela summaa.

 

8 varastossa

Lisätiedot