Distributed leadership in Finnish and Shanghai schools

5,00 

Tian, Meng
978-951-39-6858-8; 0075-4625
University of Jyväskylä.
Jyväskylä studies in education, psychology and social research (571)
2016

Koulujen johtajuustyön muuttuessa monimuotoisemmaksi erilaisiin johtajuuden haasteisiin on yhä vaikeampaa vastata yksilöjohtajuudella. Monen tutkijan mielestä sankarijohtajuuden aika onkin ohi ja jaetun johtajuuden aikakausi alkanut. Jaetussa johtajuudessa johtajuutta ei ole vain poikkeuksellisen pätevillä ja karismaattisilla koulujen johtajilla, vaan johtajuus syntyy kouluyhteisön kaikkien jäsenten vuorovaikutuksessa.

Meng Tianin väitöksen tavoitteena oli kehittää jaetun johtajuuden teoriaa sekä tutkia jaetun johtajuuden käytäntöjä suomalaisissa ja shanghailaisissa kouluissa. Suomalaisissa kouluissa pyrittiin matalan hierarkian rakenteisiin, joissa johtajuusroolit usein kiersivät opettajalta toiselle. Shanghailaisten koulujen rakenteita puolestaan leimasi hierarkia, jossa opettajien johtajuusroolit myönnettiin kokeneille ansioituneille opettajille. Suomalaiset kokivat toimintakulttuurinsa kollegojen välistä tasa-arvoa painottavaksi ja shanghailaiset sen sijaan kollegojen välistä kilpailua korostavaksi.

Tutkituissa kouluissa johtajuusvastuuta oli jaettu kouluyhteisöjen jäsenille, jonka tuloksena kouluihin oli saatu uutta ja uudenlaista johtajuusresurssia. Johtajuuden jakaminen oli myös aktivoinut kouluyhteisön jäsenten toimijuutta vaikuttaa koulujen johtajuusprosesseihin.

Väitöksen tutkimustulosten perusteella jaettu johtajuus ei ole kaikki ongelmat ratkaiseva ihmelääke, vaan sitä tulisi soveltaa harkiten. Tutkimuksessa kävi ilmi, että jaettua johtajuutta käytettiin toisinaan myös omien tavoitteiden ja valtapyrkimysten naamioimiseen. Sekä Shanghaissa että Suomessa koulutuspoliittiset ohjelmat pyrkivät edistämään koulujen demokratiaa tukemalla jaettua johtajuutta, mutta jaettu johtajuus saattoi myös johtaa tarkoitukselliseen opettajien työkuorman lisäämiseen tai valikoitujen intressiryhmien edun palvelemiseen.

Tianin tutkimuksessa muodostettua dualistista resurssi-toimijuus-mallia voidaan käyttää jaetun johtajuuden tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä ja analyysimallina. Niin koulujen henkilöstöt, koulutuspolitiikan laatijat kuin koulutuksen hallinnossa työskentelevät voivat hyödyntää tutkimuksen tuottamaa ymmärrystä myös jaetun johtajuuden käytännön soveltamiseen.

 

14 varastossa

Lisätiedot