Disparities in physical activity in old age

5,00 

Eronen, Johanna
978-951-39-6112-1; 0356-1070
University of Jyväskylä.
Studies in sport, physical education and health (220)
2015

Liikunta on jokaisen ihmisen perustarve koko elämänkaaren ajan. Monet iäkkäät ihmiset ovat aktiivisia liikkujia ja ulkoilijoita, mutta on myös paljon vanhuksia, joilla ei ole lainkaan mahdollisuuksia liikuntaan - ei liikunnan harrastamiseen eikä edes jokapäiväiseen perusliikuntaan, kuten ulkona kävelemiseen. Heikot liikuntamahdollisuudet ilmenevät kaventuneena elinpiirinä ja tyydyttymättömänä liikunnan tarpeena. Erot liikuntamahdollisuuksissa vanhusten välillä voisivat kuitenkin olla vältettävissä, ja monelle liikunta voisi olla mahdollista sopivan tuen avulla. Johanna Eronen selvitti tutkimuksessaan 75-90-vuotiaiden naisten ja miesten liikunnan mahdollistavia ja liikuntaa haittaavia tai estäviä tekijöitä. Tarkastelun kohteena oli tavanomainen ulkona liikkuminen, kuten kävelylenkkeily ja kulkeminen kauppaan tai muihin palveluihin.

- Tutkimuksen tulokset kertovat, että mahdollisuudet terveyttä ja toimintakykyä ylläpitävään ulkoliikuntaan vaihtelevat suuresti henkilön liikkumiskyvyn ja ympäristön mukaan, Eronen tiivistää.

Hyväkuntoiset ikäihmiset, joiden lähiympäristö on liikuntaan soveltuva, pääsevät useimmiten liikkumaan vaivatta niin kodin läheisyydessä kuin kauempanakin. Ne vanhukset, joiden liikuntakyky on heikentynyt, voivat kohdata ulkona liikkumisessa sellaisia haasteita, joita hyväkuntoiset eivät edes huomaa: huonosti liikkuvalle vanhukselle liukkaat kadut, pimeys ja muu liikenne voivat aiheuttaa turvattomuutta, joka pitää vanhan ihmisen kodin seinien sisäpuolella. Myös kaatumisen pelko, huonot sääolosuhteet sekä sairaudet ja kivut vähentävät mahdollisuuksia ulkona liikkumiseen. Heikko sosioekonominen asema näytti myös tulosten perusteella olevan yhteydessä vähäisempiin liikuntamahdollisuuksiin.

Tutkimuksessa tarkasteltiin lisäksi ympäristön hyviä puolia vanhusten ulkona liikkumisen kannalta, ja todettiin että ulkona liikkumiseen kannustava lähiympäristö, kuten puistot ja kävelyreitit, motivoivat vanhuksia liikkumaan ulkona ja voivat estää liikkumisvaikeuksien kehittymistä.

Tutkimuksen tuloksia voidaan soveltaa asuinalueiden suunnittelussa ja kunnostamisessa, sekä suunniteltaessa kotona asumista tukevia palveluita. Hyvä valaistus, kävelymatkat palveluihin sekä hyvin hoidetut kadut myös talviaikaan helpottavat iäkkäiden henkilöiden ulkona liikkumista ja tukevat liikkumiskyvyn säilymistä ja itsenäistä elämää. Kaikkein huonokuntoisimmat vanhukset voisivat hyötyä ulkoilukaverista, joka lisäisi ulkona liikkumisen turvallisuutta ja kannustaisi lähtemään liikkeelle.

 

12 varastossa

Lisätiedot