Dialogic journalism

5,00 

How can journalists participate in the networks of social innovation?
Heikka, Taneli
978-951-39-7167-0; 1459-4323
University of Jyväskylä.
Jyväskylä studies in humanities (327)
2017

- Journalismin objektiivisuuden ideologia estää toimittajia oppimasta kansalaisyhteiskunnan innovaatioista, journalistiikasta väittelevä Taneli Heikka väittää.

Heikan mukaan journalismille tekisi hyvää, jos toimittajat uskaltaisivat olla enemmän osallistuvia yhteisön jäseniä ja vähemmän ulkopuolisia tarkkailijoita. Tälle uskaliaisuudelle esitetään myös konkreettisia toimintatapoja.

- Esimerkiksi maakuntalehdet ja Yleisradio voisivat kutsua koolle erimielisten dialogeja. Ehdotan marginalisoitujen ja vallankäyttäjien tuomista dialogin piiriin arvostuksen hengessä. Näin media voisi olla myönteisen yhteiskunnallisen kehityksen mahdollistaja, Heikka sanoo.

Tutkimuksessa kysyttiin, miten kansalaisyhteiskunnassa syntyvät journalistiset innovaatiot muuttavat journalismin roolia. Suomalaiset tapaustutkimukset käsittelevät lainsäädännön joukkoistamista ja Tahdon2013-kampanjaa tasa-arvoisen avioliittolain puolesta, ns. Kiakkovieraiden mediatapahtumaa Tampereella sekä Helsingin Diakonissalaitoksen järjestämiä dialogisia innovaatiotyöpajoja. Yhdysvaltalainen tapaustutkimus analysoi Chicagon kaupungin koulusulkemisia vastaan noussutta digitaalista kansalaisaktivismia ja siihen liittyviä journalistisia innovaatioita.

Objektiivisuus saartaa toimittajat mediataloihin

Keskeinen löydös oli, että journalistisia innovaatiota syntyy organisaatioiden välisellä, ammatillisesti harmaalla vyöhykkeellä. Esimerkiksi digitaalisten viestintätyökalujen rakentamisessa ja verkostomaisessa yhteistyössä kansalaisaktivistit olivat edelläkävijöitä. Parhaimmillaan toimittajien ja kansalaisyhteiskunnan välinen dialogi oli toimittajien jättäessä ammatillisen roolinsa hetkeksi sivuun ja osallistuessa innovaatiotyöskentelyyn muiden kanssa. Näin syntyi esimerkiksi Helsingin Diakonissalaitoksen käyttämä sidosryhmätyökalu ”Luokkaretki”, jossa päättäjät kohtaavat yhteiskunnan vähäosaisia.

Useimmiten ammattitoimittajat kuitenkin rajasivat itsensä ulos näistä prosesseista. Heikan mukaan tämä johtuu journalismin objektiivisuuden ideologiasta. Objektiivisuus ammatillisena roolina korostaa journalismin erillisyyttä ja ulkopuolisuutta muusta yhteiskunnasta.

- Objektiivisuus pyrkimyksenä oikean tiedon hankintaan on tietenkin hyvä periaate. Siihen liittyvä ulkopuolisuuden korostaminen on kuitenkin johtanut myös siihen, ettei journalismi opi riittävästi siitä, mitä mediatalojen ulkopuolella tapahtuu, Heikka sanoo.

Osallistuvalla journalismilla muutos parempaan

Yhteiskunnallinen keskusteluilmapiiri on monien mielestä huonontunut. Alkamassa saattaa Heikan mukaan kuitenkin olla dialoginen käänne eli suunnanmuutos parempaan. Populismin ja vihapuheen rinnalle on nousemassa arvostava vuorovaikutus.

- Ratkaisut monimutkaisiin ongelmiin ovat kestäviä vain, jos ne etsitään yhdessä. Journalismi voi olla tämän etsinnän kokoava voima, mutta se ei onnistu vain katselemalla tapahtumia lehdistöaitiosta, Heikka sanoo.

 

11 varastossa

Lisätiedot