Developing the pedagogy of joy as a teacher researcher through project action research called Sleeping Beauty

2,00 

Pyykkö, Pirjo
978-952-5066-74-6; 1238-4631
Tuope.
Journal of teacher research / Tutkiva opettaja (3)
2014

Pirjo Pyykön väitöskirjatutkimuksen päätavoitteena oli kehittää Ilon pedagogiikkaa opetushallituksen rahoittaman oppimisympäristöjen kehittämishankkeen Prinsessa Rosa Ruususen aikana. Se edellytti uudenlaisten opetusmenetelmien kehittämistä ja erilaisten oppimisympäristöjen hyödyntämistä.

Työn painopiste oli toiminnallisissa ja lapsilähtöisissä oppimismenetelmissä. Pyykkö tutki luokkansa oppilaiden tunnekokemuksia (3.-5. lk) hankkeen aikana. Tutkimusaineistosta hän löysi seitsemän positiivista oppilastyyppiä: Ideoijat, Tekijät, Esiintyjät, Auttajat, Kannustajat, Ihailijat ja Seikkailijat. Tyypin nimi kuvaa oppilaan vahvinta aluetta ja toimintaa, josta hän kokee erityisen paljon iloa sekä saa onnistumisen elämyksiä ja vahvistusta omalle minäkäsitykselleen.

Prinsessa Rosa Ruusunen -hanke toi potentiaalin esiin

Konkreettisena tavoitteena oli tehdä nukketeatteriesitys tutusta lasten sadusta Prinsessa Ruusunen. Hankkeen vaiheet ja opintoretket mahdollistivat jaettuja ilon kokemuksia. Ne lisäsivät oppilaiden aktiivisuutta, osallisuutta, keskinäistä vuorovaikutusta, myönteisiä oppimiskokemuksia, yhteisöllisyyttä ja kouluviihtyvyyttä.

Hanke toi oppilaiden potentiaalin ja positiivisuuden esille. Se lisäsi motivaatiota ja tuki minäkäsitystä. Sen aikana hiljaisimmat, arimmat ja totisimmatkin oppilaat saivat rohkeutta sekä esiintymiseen että tunteiden ilmaisemiseen ja näyttämiseen.

Huomattavinta vapautumista tunteiden ilmaisemiselle oli havaittavissa opintoretkien aikana. Silloin oppilailla ei ollut ”kouluminä”-roolia, vaan he olivat juuri niitä uteliaita ja aktiivisia lapsia, joita he luonnostaan olivat.

Ilon pedagogiikka osaksi uutta opetussuunnitelmaa

Tarvitsemme Ilon pedagogiikkaa, sillä suomalaislasten kouluviihtyvyys on viimeaikaisten tutkimusten mukaan heikkoa ja kielteistä, vaikka oppimistulosvertailussa he ovat olleet kansainvälisessä vertailussa kärkisijoilla. Ilon pedagogiikka lisää oppimismotivaatiota ja sen tuloksia voidaan hyödyntää uuden opetussuunnitelman 2016 suunnittelussa. Suomalaislapset tarvitsevat myönteisiä oppimiskokemuksia lisäämään motivaatiota ja vahvistamaan lasten itsetuntoa.

Prinsessa Rosa Ruusunen -hanke on helppo toteuttaa ja sen voi muokata soveltuvaksi mihin tahansa lasten satuun tai oppiaineen sisältöalueeseen joko nukketeatteriesityksenä, näytelmänä tai esitelmänä. Se on erinomainen esimerkki sekä työelämässä oleville opettajille ja opettajiksi opiskeleville. Projektimuotoista työtapaa ja oppiaineiden integrointia voidaan soveltaa kaikilla kouluasteilla.

Abstract

Prinsessa Rosa Ruusunen (Sleeping Beauty) was a part of the National Board of Education's domestic development project of developing learning environments. The aims of this autobiographical project action research were to find answers to the following questions: How will my professionalism develop during this research? How can I develop the Pedagogy of Joy and emotional education, and how can I increase my pupils' well-being at school? How will my pupils' ability to feel and handle their emotions develop during this research? This research has actively involved me, as a teacher researcher, and my 26 pupils.

The study took place in my classroom and in several other learning environments in our hometown in southern Finland between 2008- and 2011. This action research had eight phases that were implemented as spiral cycles that included planning, action, observation and reflection. Phenomenology, the theory behind my methods, emphasized researching the pupils' experiences. The data that I collected and analyzed consisted of the pupils' project journals, drawings, photographs, videotapes, the teacher-researcher's no

2 varastossa

Lisätiedot