Developing disaster preparedness education via broadcast media and community involvement

5,00 

Romo-Murphy, Eila
978-951-39-5948-7; 1459-4323
University of Jyväskylä.
Jyväskylä studies in humanities (236)
2014

Väitöskirja käsittelee viestintää ennen luonnonkatastrofia. Tarkoituksena on selvittää miten kansalaiset oppivat varautumaan selviytyäkseen mahdollisesta luonnonmullistuksesta. Tuloksia voidaan soveltaa etenkin kehitysmaissa kriiseihin valmistavien mediakampanjoiden suunnitteluun. Suomessa tutkimusta voidaan soveltaa kehitettäessä mediapohjaista ja kansalaisten omaa aktiivisuutta innostavaa kriisivalmiuskasvatusta esim. myrskyjen varalle.

Radio kriisivalmiuden kasvattajana

Tutkimus kehittää kriisivalmiutta edistävää kasvatusta perinteisen median keinoin yhdessä paikallisyhteisön kanssa Indonesian tsunamiherkillä alueilla. Väitöskirjan mukaan pelkkä media ei yksin riitä kasvattajaksi katastrofeista selviytymiseen, vaan oppiminen on mahdollista yhteisön ja perinteisen median yhteistyönä.

Radio ja sen vuorovaikutus paikallisyhteisön kanssa kriisivalmiuden kasvattajana tulee tässä väitöskirjassa esille ensimmäistä kertaa.

- Radio hahmotetaan yleensä uutis- ja tiedonvälitysmediaksi luonnonkatastrofeissa, mutta se voi myös yhdessä lähiyhteisön kanssa luoda oppimisympäristön, joka edistää tuleviin maanjäristyksiin ja mahdollisiin tsunameihin varautumista. Esimerkiksi paikallisradio voi hyvin ottaa yhteisön jäsenet mukaan valmistamaan kriisivalmiusohjelmia, Romo-Murphy kertoo.

Indonesiassa yhteisöllisyys on tärkeää, ja niinpä suhtautuminen mahdollisiin luonnon uhkiin usein määräytyy kyläyhteisön, naapurien ja perheenjäsenten vuorovaikutuksessa. Tarkastelussa tuodaan esille niin kylien sisäistä viestintää, median välittämää viestintää kuin vuorovaikutusta sidosryhmien kanssa.

Väitöskirjassa luodaan katastrofivalmiuskasvatuksen malli Indonesiaan. Paikallisyhteisön sidosryhminä viranomaiset ja kansalaisjärjestöt toimivat vuorovaikutuksessa perinteisen median kanssa edistäen kansalaisten valmiutta kohdata maanjäristyksiä ja tsunameita niin, että he pyrkivät selviytymään niistä.

Väitöskirjan empiiriset tutkimukset toteutettiin vuosina 2007-2011 Sumatran saarella, sen pohjois-osassa Acehin maakunnassa ja Länsi-Sumatralla, jotka molemmat alueet ovat kohdanneet tsunamin ja toistuvia maanjäristyksiä. Survey-tutkimus, focus groupsit ja päättäjien haastattelut yhdessä kirjallisuuskatsauksen kanssa muodostavat samansuuntaisia tuloksia yhteisön osallistamisen merkityksestä katastrofivalmiuden käytännön toteuttamisessa. Paikallisradio voi osallistaa yhteisöä toimimalla yhteistyössä kansalaisjärjestöjen ja viranomaisten kanssa esim. valmiusharjoituksia järjestettäessä.

 

12 varastossa

Lisätiedot