Deciding on the direction of career and life

5,00 

Personal goals, identity development, and well-being during the transition to adulthood
Marttinen, Elina
978-951-39-7093-2; 0075-4625
Marttinen, Elina.
Jyväskylä studies in education, psychology and social research (584)
2017

Elina Marttisen väitöstutkimus kertoo, mikä voi mennä pieleen nuorten ihmisten identiteetin kehityksessä. Marttinen selvitti, millaisia tavoitteita nuoret silloin asettavat, ja kuinka tällainen epäselvä identiteetti on yhteydessä niin yksilöiden pahoinvointiin kuin hankaluuksiin toimia yhteisöjen ja yhteiskunnan kanssa.

Identiteetillä tarkoitetaan ihmisen käsitystä itsestään: kuka hän on, mitä hän haluaa ja mitä tavoittelee. Nuorille selkeän identiteetin muodostaminen on yksi tärkeistä kehitystehtävistä, mutta osalle nuorista identiteetti jää epäselväksi ja hajanaiseksi.

Tutkimuksessa ryhmiteltiin nuoria ja nuoria aikuisia sen perusteella, millaisia tavoitteita he asettavat, miten koulutus ja uratavoitteet heitä motivoivat, ja miten he ratkaisevat kysymystä siitä, keitä he ovat. Tutkimuksessa seurattiin samoja noin 600 suomalaista nuorta kymmenen vuoden ajan 16-vuotiaasta 26-vuotiaaksi.

Merkittävä tulos on, että 40 prosentille tutkituista nuorista on 23-vuotiaana enemmän tai vähemmän epäselvää, keitä he ovat.

- Osalla tähän liittyy henkilökohtaisia tavoitteita, joissa jumiudutaan murehtimaan omaa tilannetta. Tällaisesta kehästä on vaikea päästä pois ja murehtivat tavoitteet ovatkin yhteydessä masentuneisuuteen, Marttinen sanoo.

Tutkimuksessa selvitettiin myös opiskelu- ja työuraan liittyviä tavoitteita. Mikäli nämä uratavoitteet aiheuttivat enenevästi kuormitusta ja stressiä läpi varhaisaikuisuuden, liittyi se myös epäselvään ja murehtivaan oman itsen etsiskelyyn ja päättämättömyyteen.

Tutkimuksen perusteella identiteetin löytymistä ja saavuttamista edistävät kolmenlaiset tavoitteet. Ne ovat konkreettisia, kohdistuvat ulkomaailmaan ja omaan elämäntilanteeseen sekä suuntautuvat tulevaisuuteen. Lisäksi konkreettinen vaivannäkö ja omaan menestykseen luottaminen läpi koko varhaisaikuisuuden edistää identiteetin selkiytymistä.

- Jos identiteetin selvyys on sitä, että tietää kuka on, niin tärkeisiin asioihin sitoutumisen jälkeen alkaa vastauksiakin löytyä, Marttinen painottaa.

 

9 varastossa

Lisätiedot