Crisis communication and terrorism

5,00 

Mapping challenges and co-creating solutions
Ruggiero, Aino
978-951-39-7171-7; 1459-4323
University of Jyväskylä.
Jyväskylä studies in humanities (324)
2017

Aino Ruggieron väitöskirja käsittelee kriisiviestintää terrorismin yhteydessä. Tutkimuksen tulokset tarjoavat näkökulmia ja käytännön ratkaisuja monimutkaisia kriisiviestintätilanteita varten ja ovat siten hyödynnettävissä kriisiviestinnän ammattilaisten työssä.

- Tutkimukseni liittyy erityisesti CBRN-terrorismiin. Lyhenne tulee englannin kielen sanoista Chemical, Biological, Radiological tai Nuclear; kyseessä on siis terrorismin muoto, jossa pelkoa tuotetaan kemiallisia, biologisia tai ydinmateriaaleja apuna käyttäen, Ruggiero selventää.

Terroristit etsivät uusia muotoja tuottaa pelkoa, ja CBRN-materiaalien käyttö terroristisessa tarkoituksessa muodostaa pahimmanlaatuisen uhkakuvan. Tällaisen uhkan toteutuessa viestinnällä olisi keskeinen rooli fyysisten ja henkisten vahinkojen ehkäisyssä ja minimoinnissa.

Henkinen kriisinkestävyys keskeinen osa yhteiskunnallista varautumista

Kriisitilanteessa tiedot muuttuvat koko ajan ja terroristit myös pyrkivät yllättämään. Tämä aiheuttaa epävarmuutta. Viattomien vahingoittaminen tarkoituksella koskettaa tunteita ja tapahtuneelle on yritettävä antaa merkityksiä. Kun tähän yhdistetään CBRN-materiaalit, joista voi seurata todella suuria katastrofeja ja jotka ovat suurelle yleisölle vieraita, haasteiden kirjo kasvaa.

Kriisitilanteista voi seurata yhteiskunnan eri tasoille yltäviä johdannaisvaikutuksia esimerkiksi sen kautta, miten ihmiset poikkeusoloissa alkavat käyttäytyä. Esimerkiksi vuoden 2001 syyskuun 11. päivän terrori-iskujen jälkimainingissa ihmiset välttelivät lentomatkustusta ja suosivat sen sijaan autolla ajamista, vaikka onnettomuuteen joutumisen vaara on tieliikenteessä tilastollisesti paljon merkittävämpi.

Henkinen kriisinkestävyys nouseekin merkittävään rooliin, kun kehitetään kansalaisten valmiutta terrorismiin sekä sen epävarmuutta ja pelkoja aiheuttaviin vaikutuksiin.

Ruggiero on räätälöinyt kriisiviestinnän arviointiin ja suunnitteluun tarkoitetun viitekehyksen, joka tukee yhteistyötä ja yhteisöllistä oppimista. Viitekehyksessä kuvataan sidos- ja yhteistyöryhmäkohtaisia viestintätehtäviä CBRN-terrorismikriisin eri vaiheissa. Viitekehystä voidaan käyttää viestinnän suunnittelun tukena arvioimalla kriisinhallintaan osallistuvien organisaatioiden varautumista erilaisiin viestintätehtäviin.

- Varautumalla pahimpaan voidaan kasvattaa tietotaitoa myös pienempiä uhkakuvia varten, Ruggiero kertoo.

Kaikkiin skenaarioihin ei voi varautua

Terrorismin tavoitteena on yhteiskunnallisen epävarmuuden ja konfliktien ruokkiminen. Koska jokainen kriisitilanne on erilainen ja terrorismi muuttaa jatkuvasti muotoaan, ei kaikkiin uhkakuviin voida täydellisesti varautua. Niinpä yhtä oikeaa reseptiä terrorismia koskevaan viestintään onkin hankala rakentaa. Tärkeäksi muodostuu kansalaisten käsitysten, tiedontarpeiden ja keskustelujen luotaaminen kriisin kaikissa eri vaiheissa.

Suunnittelun tuoman valmiuden lisäksi akuuteissa kriisiviestintätilanteissa toimivat viranomaiset tarvitsevat kykyä tehdä päätöksiä joustavasti ja ratkaista ongelmia luovasti muuttuvien olosuhteiden mukaan.

- Musiikissakin on hallittava teoria, mutta varsinainen taito tulee siitä, että voi tarvittaessa improvisoida ja luoda tilanteeseen sopien jotain uutta, Ruggiero kuvaa.

 

13 varastossa

Lisätiedot