Cognition, metacognition and the patient perspective

5,00 

New ways to evaluate and rehabilitate schizophrenia patients in forensic psychiatric care
Kuokkanen, Riitta
978-951-39-6881-6; 0075-4625
University of Jyväskylä.
Jyväskylä studies in education, psychology and social research (572)
2016

Oikeuspsykiatrinen sairaalahoito on perinteisesti ollut tasapainoilua yhteiskunnallisen suojaamisvelvoitteen ja yksilökeskeisen tarpeenmukaisen hoidon välillä. Edellinen on korostunut ajoittain liikaa, mikä potilaan kannalta on lisännyt hoitovastaisuutta, altistanut vastakkainasettelulle ja konflikteille ja siten edelleen noidankehämäisesti korostanut suojaamisvelvoitetta, Riitta Kuokkanen toteaa väitöksessään.

- Jotta oikeuspsykiatrinen hoito olisi onnistunutta ja nykyistä tehokkaampaa, tulee aikaisempaa enemmän painottaa potilaslähtöisiä hoidollisia näkökulmia. Yksilön hoito- ja kuntoutustarpeita tulee arvioida aikaisempaa laajemmin ja kokonaisvaltaisemmin ja hoitoa tulee tarjota yksilöllisiin tarpeisiin vastaten, Kuokkanen esittää.

Oireidenhallinnan lisäksi tulee vastata yksilön inhimillisiin tarpeisiin, kuten elämänlaadun parantamiseen, sillä tämän potilasryhmän elämänlaatu on merkittävästi valtaväestöä huonompi. Tavanomaisilla oireidenhallintaan tähtäävillä keinoilla ei välttämättä pystytä vaikuttamaan potilaan elämänlaatuun, vaan tarvitaan muita erityisiä menetelmiä.

Uudenlaisesta hoidosta myönteisiä tuloksia

Tutkimus keskittyi oikeuspsykiatrisessa hoidossa olevien skitsofreniapotilaiden hoito- ja kuntoutustarpeiden arviointiin ja siinä toteutettiin sekä arvioitiin uudentyyppinen metakognitiivinen eli oman ajattelun tarkasteluun keskittyvä, lyhyt ryhmämuotoinen psykologinen hoito.

Kolmen ja kuuden kuukauden seurannoissa metakognitiivisen hoidon jälkeen todettiin potilaiden sairauden vakavuuden, erityisesti paranoidisuuden lievittyneen. Muutos oli merkitsevästi suurempi kuin tavanomaista hoitoa saaneella vertailuryhmällä.

- Tärkeää on myös, että potilaiden itsensä arvioimana kokemus uudenlaisesta ryhmämuotoisesta metakognitiivisesta hoidosta oli hyvin myönteinen.

Tutkimuksen myötä tämän metakognitiivisen hoidon ryhmämateriaali on saatavilla suomenkielisenä ja vapaasti käytettävissä.

Hoidossa ymmärrettävä oireita selittäviä tekijöitä

- Jotta väkivaltaisten skitsofreniapotilaiden hoitoon voidaan kehittää tehokkaita hoitomuotoja, tulee ymmärtää oireita selittäviä ja niihin liittyviä tekijöitä, Kuokkanen huomauttaa. Paranoidisuuden ohella potilaiden keskeisiä ongelmia ovat ajattelun joustamattomuus ja vahva taipumus tehdä hätäisiä johtopäätöksiä.

Hätäiseen päätöksentekoon tulee pyrkiä vaikuttamaan hoidollisin keinoin, sillä se näyttää olevan yhteydessä oireiden ahdistavuuteen sekä heikkoon sairaudentuntoon ja siihen liittyvään hankaluuteen ymmärtää hoidon tarvetta. Hoidon tuloksellisuutta arvioitaessa tulee muistaa, että tässä potilasryhmässä muutosten saavuttaminen vaatii kuitenkin tavanomaista intensiivisempää ja pitkäkestoisempaa psykologista hoitoa ja hoidon tulokset näkyvät viiveellä.

 

6 varastossa

Lisätiedot