Climbing a mountain

5,00 

Learning Slovak in new language learning environments
Kyppö, Anna
978-951-39-7144-1; 1459-4323
University of Jyväskylä.
Jyväskylä studies in humanities (322)
2017

Verkko-opetusta kannattaa yhdistää kontaktiopetukseen kielen opiskelussa, selviää Anna Kypön soveltavan kielitieteen väitöstutkimuksesta. Kielten opiskelun tulevaisuutena voidaankin pitää henkilökohtaisten, avoimien oppimisympäristöjen edistämistä.

- Verkkokurssi tarjoaa mahdollisuuden omatoimiseen ja tietystä ajasta riippumattomaan opiskeluun. Kontaktiopetuksessa puolestaan opettajan fyysinen läsnäolo ja välitön palaute koetaan hyödylliseksi ja motivoivaksi, Kyppö toteaa.

- Lisäksi opettajan läsnäolo voi auttaa paremmin alkuun harvemmin opetettavien kielten, kuten slovakin kohdalla. Nykysuuntaus suosiikin sulautuvaa oppimista eli verkko-opetuksen ja kontaktiopetuksen yhdistämistä, Kyppö jatkaa.

Kypön tutkimus käsitteli slovakin kielen opiskelua ja erityisesti harvinaisempien kielten oppimista uusissa oppimisympäristöissä. Tutkimus toteutettiin verkko-opetuskokeiluna Kypön suunnitteleman verkkokurssin pohjalta.

- Verkkokurssi perustui ajatukseen siitä, että uuden kielen oppiminen on kuin vuoren huipulle kiipeämistä. Se voidaan nähdä jatkuvana prosessina, joka vaatii pitkäjänteistä työskentelyä ja ponnistelua. Prosessissa on välietappeja, kuten kiipeilyssä leirejä, ja lopullisena tavoitteena on huipulle pääsy.

Sekä Kypön suunnitteleman verkkokurssin että kiipeilyn ideologia pohjautuu siihen, että haasteista ja esteistä selviytyminen vaatii yhdessä tekemistä ja toisten tukea.

- Opiskelijat samastuivatkin hyvin kiipeämisen metaforaan ja yrittivät saavuttaa aina vain korkeamman välietapin, Kyppö kertoo.

Tutkimuksen mukaan opiskelijat kokivat lukemisen ja kirjoittamisen kehittyneen verkkokurssin aikana, kun taas puhumisen ja kirjoittamisen taidot jäivät heidän mielestään kehittymättä.

- Opetuskokeilun aikana opiskelijoille kehittyi myös uusia verkkotaitoja, kuten yhteisöllisyyden taitoja, sisällön tuottamisen taitoja sekä tutkimuksen taitoja.

Slovakki on yksi harvemmin opetettavista kielistä. Sen opetustraditio Jyväskylän yliopistossa on pitkä: Ainoana yliopistona pohjoismaissa Jyväskylän yliopisto on tarjonnut slovakin kielen ja kulttuurin ohjelmaa jo liki 40 vuoden ajan.

- Opetus- ja oppimisteknologiat ovat kehittyneet vuosien aikana ja niiden myötä on myös kehittynyt slovakin kielen oppiminen. Väitöskirjani kuvaa omalta osaltaan tätä kehittämistyötä, Kyppö summaa.

 

9 varastossa

Lisätiedot