Christian metal online

5,00 

The discursive construction of identity and culture
Jousmäki, Henna
978-951-39-6090-2; 1459-4323
University of Jyväskylä.
Jyväskylä studies in humanities (244)
2015

Henna Jousmäki perehtyi väitöstutkimuksessaan suomalaisten ja yhdysvaltalaisten kristillisten metallimusiikkiyhtyeiden verkkosivujen kielenkäyttöön. Hän havaitsi yhtyeiden yhdistelevän metallimusiikkiin liitettyä sanastoa ja kuvastoa erityisesti konservatiivisen kristinuskon perinteiden kanssa.

- Nettisivut ovat nykyajan yhtyeille tärkeä tila, joten niillä käytetyillä viestintäkeinoilla on suuri merkitys sille, millainen kuva yhtyeestä ja sen edustamasta musiikkityylistä rakentuu. Kristillisille metalliyhtyeille sanoitusten julkituominen on erityisen tärkeää, Jousmäki selvittää.

Kristillistä metallimusiikkia ei ole aiemmin tutkittu kielenkäytön tasolla. Tutkimuksen mukaan erityisesti kielen- ja uskonnontutkimuksen yhdistäminen auttaa ymmärtämään uskomusten ja uskonnollisten ryhmä- ja yksilöidentiteettien rakentumista. Kristillisten metalliyhtyeiden kielenkäyttöön kuuluvat olennaisesti kristillisten symbolien ja Raamatun tekstien kunnioittava käyttö, kuulijan kutsuminen parannuksentekoon, sekä eronteko uskovien ja ei-uskovien välillä. Nämä värittyvät yhtyeiden käytössä metallimusiikkikulttuurin keinoin, kuten musiikin, erityisten fonttien ja erityisesti mustan ja punaisen värin käytön kautta.

- Samalla kun Suomessa puhutaan evankelis-luterilaisen kirkon jäsenkadosta ja erityisesti nuorten aikuisten kirkosta vieraantumisesta, on huomionarvoista, että konservatiiviseen kristinuskoon ja herätyskristillisyyteen nojaava metallimusiikki on juuri nuorten aikuisten suosimaa. Onko niin, että selkeän sanoman ja vahvan musiikillisen elämyksen yhdistelmä on tulevien aikuisten kirkollisuutta, jos sille annetaan tilaa, Jousmäki pohtii.

 

12 varastossa

Lisätiedot