Calf muscle activation strategies in healthy and injured achilles tendon conditions

5,00 

Masood, Tahir
978-951-39-6167-1; 0356-1070
University of Jyväskylä.
Studies in sport, physical education and health (222)
2015

Pohjelihaksilla on tärkeä rooli jokapäiväisessä elämässämme. Pohjelihasten tehtävänä on ojentaa nilkkaa, ja ymmärtääksemme pohjelihaksiin ja akillesjänteeseen liittyviä vammoja tarvitsemme tietoa siitä, miten eri pohjelihaksia käytetään.

Tahir Masood selvitti kolmipäisen pohjelihaksen ja FHL-lihaksen (isonvarpaan pitkä koukistajalihas) toiminnallista suhdetta terveillä, akillesjännekivuista kärsivillä tutkittavilla ja akillesjänteen repeämästä toipuvalla tutkittavalla. Tutkimukseen osallistui 18-35 -vuotiaita miehiä ja naisia. Akillesjännepotilailla tutkittiin lisäksi eksentrisen harjoittelun vaikutusta pohjelihasten voimantuottoon, lihasten ja akillesjänteen glukoosinkulutukseen sekä EMG-aktiivisuuteen. Pohjelihasten eksentrisessä harjoittelussa noustaan päkiälle terveellä jalalla ja kipeällä jalalla annetaan pohjelihasten venyä hallitussa liikkeessä alaspäin.

Turun Valtakunnallisessa PET-keskuksessa tehdyissä mittauksissa tutkittavat tekivät isometrisiä nilkan ojennuksia 30 % nilkan maksimaalisesta ojennusvoimasta vuorotellen vasemmalla ja oikealla jalalla viiden sarjoissa noin 20 minuutin ajan. Samanaikaisesti rekisteröitiin lihasten EMG-aktiivisuutta ja PET-laitteistolla selvitettiin lihasten glukoosinkulutusta. Jaloista otettiin myös anatomiset magneettikuvat samalta alueelta.

Tulokset osoittivat, että pohkeen eri lihasten käyttö isometrisessä nilkan ojennuksessa on hyvin yksilöllistä sekä terveillä että akillesjänteen kivuista kärsivillä henkilöillä. Joillain tutkittavilla löydettiin huomattavaa aktiivisuutta FHL-lihaksessa, kun puolestaan toisilla tämän lihaksen käyttö oli vähäistä. Kroonisesta jännekivusta kärsivillä tutkittavilla nilkan ojennusvoima oli kipeässä jalassa huomattavasti tervettä jalkaa heikompaa. Eksentrisen harjoitusjakson jälkeen voimatasot paranivat sekä jännekipu- että jännerepeämäpotilailla.

Kuntoutuksen vaikutuksesta pohjelihasten väliseen koordinaatioon on vaikea tehdä yksiselitteistä tulkintaa. Yksilöllinen kotiharjoitusohjelma toi kuitenkin helpotusta kipupotilaille, joiden oireet helpottuivat 12 viikon kuntoutuksen aikana.

 

14 varastossa

Lisätiedot