Building a professional learning community in a conflict and post-conflict environment

5,00 

A case-study of a high school in Liberia
Nkengbeza, David
978-951-39-5551-9; 0075-4625
University of Jyväskylä.
Jyväskylä studies in education, psychology and social research (486)
2014

Johtajuus, luovuus, arvot ja visiot tärkeitä

Tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää, miten ammatillisesti toimivaa oppimisyhteisöä rakennetaan konfliktitilanteessa ja sen jälkeisessä ympäristössä. Väitös tarkastelee erään liberialaisen koulun kehittymistä ja vaikeuksien ylittämistä tällaisessa tilanteessa.

Tutkimuksessa löytyi useita tekijöitä, joilla voidaan rakentaa ja arvioida kouluja ammatillisesti toimivina oppimisyhteisöinä epävakaissa olosuhteissa. Tällaisia ovat jaettu ja yhteisöä sekä sen ihmisiä tukeva johtajuus, yhteisöllinen luovuus sekä jaetut arvot ja visiot. Hyvä toimintaympäristö ja omien käytänteiden jakaminen ovat myös tärkeitä tekijöitä.

Myös fyysisillä tekijöillä, kuten tuhottujen rakennusten raunioilla muistuttamassa ihmisiä sodan tuhoista ja kirkoilla ihmisten yhdistäjinä, sekä monien psyykkisten haasteiden, kuten traumaattisten kokemusten ja vihantunteen voittamisella, on iso merkitys koulutuksen uudelleenrakentamisen kannalta. Lisäksi kansainvälinen yhteisö, kolmannen sektorin toimijat ja hallituksen koulutuspolitiikka ovat hyvänä tukena.

Ammatillisesti toimivien oppimisyhteisöjen muodostamisen parempi tuntemus on auttanut löytämään ratkaisuja, joiden avulla koulutus- ja kasvatusalan johtajat, opettajat, yhteisöt ja muut kansakunnan rakentajat voivat kehittää koulujaan erityisesti konfliktitilanteessa ja konfliktien jälkeisessä ympäristössä.

 

10 varastossa

Lisätiedot