Brain, cognition and physically active lifestyle in healthy ageing

5,00 

Strömmer, Juho
978-951-39-7445-9; 0075-4625
University of Jyväskylä.
Jyväskylä studies in education, psychology and social research (615)
2018

Juho Strömmer tutki väitöskirjassaan normaaliin ikääntymiseen liittyviä muutoksia aivojen kyvyssä käsitellä tarkkailun ulkopuolella olevia aistihavaintoja. Lisäksi hän selvitti liikunnallisen elämäntavan ja fyysisen kunnon vaikutuksia tiedonkäsittelytoimintoihin sekä aivojen rakenteeseen ikääntyessä.

Ihmisen ikääntyessä aivoissa tapahtuu rakenteellista surkastumista ja kyky käsitellä aistihavaintoja heikkenee. Nämä muutokset voivat näkyä esimerkiksi tiedonkäsittelyn hidastumisena tai muistitoimintojen heikkenemisenä. Elämäntavoilla, kuten fyysisellä aktiivisuudella, voidaan kuitenkin vaikuttaa välttämättömiin ikääntymisen mukanaan tuomiin muutoksiin. Tämä osittain selittää sitä, miksi toisilla toimintakyky säilyy ikääntyessä paremmin kuin toisilla.

- Tutkimuksessa selvisi, että aivojen kyky käsitellä aistiympäristössä tapahtuvia muutoksia heikkenee ikääntymisen myötä ja että nämä aivotoiminnassa näkyvät muutokset ovat yhteydessä käyttäytymisen tason tiedonkäsittelytoimintoihin, Strömmer kertoo.

Väitöskirjan toinen keskeinen havainto liittyy liikunnallisen elämäntavan ja fyysisen kunnon aivotoiminnalle ja aivojen rakenteelle hyödyllisiin vaikutuksiin.

- Fyysisesti paremmassa kunnossa olevat kuusikymppiset selviävät paremmin nopeutta ja monimutkaista tiedonkäsittelyä vaativista tehtävistä kuin heikommassa kunnossa olevat ikäisensä, ja sama ero näkyy myös aivotoiminnan tasolla. Lisäksi laajassa väestöä edustavassa otoksessa havaittiin, että fyysisesti aktiivinen elämäntapa jarruttaa aivojen surkastumista erityisesti sellaisilla aivoalueilla, mitkä ovat tärkeitä nopean tiedonkäsittelyn kannalta, kertoo Strömmer.

Väitöskirjan tulokset antavat tukea kansanterveydellisille suosituksille siitä, että fyysisesti aktiivinen elämäntapa on hyödyllistä aivojen terveydelle sekä kognitiiviselle toimintakyvylle.

 

11 varastossa

Lisätiedot