Biomekaniikkaa liikunnan ja terveydenhuollon ammattilaisille

60,00 

Kauranen, Kari
978-951-8982-81-7; 0356-746X
Liikuntatieteellinen Seura.
Liikuntatieteellisen seuran julkaisu (166)
2010

Biomekaniikkakoulutusta on annettu Suomessa vuosikymmeniä liikunta- ja lääketieteellisissä tiedekunnissa sekä fysioterapian ja liikunnanohjaajan koulutusohjelmissa. Biomekaniikkaa hyödyntävät työssään erityisesti liikunnanopettajat, valmentajat, lääkärit, fysiologit ja fysioterapeutit. Ihmisen biomekaniikkaan keskittyvää suomenkielistä oppikirjaa alalla ei kuitenkaan ole ollut. Biomekaniikkaa liikunnan ja terveydenhuollon ammattilaisille -kirja täyttää tämän aukon.

Teos perehdyttää lukijan biomekaniikan tieteenalaan sekä esittelee biomekaniikan eri aihepiirejä ja mittausmenetelmiä. Biomekaniikkaa tarkastellaan sekä biotieteiden että fysiikan näkökulmista. Lopuksi näkökulmat yhdistetään yhtenäiseksi ja saumattomaksi kokonaisuudeksi.

Sisällys

1 Johdanto
1.1 Biomekaniikan historia
1.2 Biomekaniikan tutkimus
1.3 Biomekaaniset mittausvälineet
1.4 Liikkumisen biomekaniikka

2 Luusto ja nivelet
2.1 Luusto
2.2 Luukudos
2.3 Nivelet
2.4 Nivelsiteet

3 Hermolihasjärjestelmä ja sen toiminta
3.1 Hermokudos
3.2 Keskushermosto
3.3 ääreishermot
3.4 Refleksit
3.5 Hermolihasliitos
3.6 Lihaskudos
3.7 Motoriikan säätelyn periaatteet

4 Kehon liikkeiden fysiikkaa
4.1 Suureet ja mittaaminen
4.2 Liike
4.3 Voima
4.4 Voiman vääntökyky
4.5 Tasapaino
4.6 Työ, teho ja energia

5 Ihmisen tutkiminen ja mittaaminen biomekaanisin menetelmin
5.1 Ihmisen antropometriset mittaukset
5.2 Lihasvoiman mittaaminen
5.3 Lihaksen sähköisen aktiivisuuden mittaaminen
5.4 Nopeuden mittaaminen
5.5 Tasapainon mittaaminen
5.6 Liike ja sen mittaaminen
5.7 Kävelyn analysointi
5.8 Psykomotorisen suorituskyvyn tutkiminen

1 varastossa

Lisätiedot