Between a rock and a hard place

5,00 

Middle managers' ethical decision making and behaviour in the organisational context
Hiekkataipale, Minna-Maaria
978-951-39-7381-0; 1457-1986
University of Jyväskylä.
Jyväskylä studies in business and economics (186)
2018

Eettiset ongelmat ovat yleisiä organisaatioissa, mutta johto ja henkilöstö lakaisevat epämukavia ongelmatilanteita usein maton alle. Välissä tasapainottelevat esimiehet jäävät vaille tukea, kertoo Minna-Maaria Hiekkataipaleen tuore väitöstutkimus.

Hiekkataipaleen väitöstutkimus osoittaa, että eettiset ongelmat ovat organisaatioissa yleisiä ja niillä on usein pitkä ja moniulotteinen historia. Keskijohdon esimiehet yrittävät ratkaista näitä monimutkaisia eettisiä ongelmia tasapainoillen ylimmän johdon ja työntekijöiden odotusten välillä. Ongelmatilanteet kuormittavat esimiehiä huomattavasti, mutta heillä ei ole työvälineitä niiden ratkaisemiseksi.

Pahimmillaan nämä ratkaisemattomat ongelmat vaarantavat organisaation innovatiivisuuden, maineen ja työhyvinvoinnin. Oman edun tavoittelu, työtehtävien välttely tai laiminlyönti sekä henkilöstön keskinäiset ihmissuhdekonfliktit ovat tutkimuksessa esiin nousseita esimerkkejä työyhteisöjen arjen eettisistä ongelmatilanteista.

Tutkimus osoitti, että keskijohto ei kokenut saavansa riittävästi tukea ylemmältä johdolta voidakseen aktiivisesti puuttua ongelmiin. Ylemmän johdon toiminta eettisissä ongelmissa saattoi myös näyttäytyä epäjohdonmukaisena.

Hiekkataipale havaitsi, että esimiehet pyrkivät usein löytämään kaikkia osapuolia tyydyttäviä ratkaisuja ongelmiin, mutta he saattavat myös tietoisesti jäädä seuraamaan noidankehämäisesti kehittyviä tilanteita sivusta. Ongelmia lakaistaan maton alle kasvojen säilyttämiseksi tai organisaation harmonian ylläpitämiseksi.

- Keskijohdon kokemuksissa korostui, että heiltä ei välttämättä odoteta aktiivista puuttumista epäeettiseen toimintaan. Sekä johto että henkilöstö pyrkivät myös melko usein sivuuttamaan monimutkaiset ongelmatilanteet, Hiekkataipale kertoo.

Hiekkataipale näkee ratkaisun olevan vahva eettinen organisaatiokulttuuri, joka voi tukea esimiesten kykyä ratkaista ongelmatilanteita rohkeasti ja johdonmukaisesti. Keskijohto voi myös aktiivisesti näyttää esimerkkiä eettisestä päätöksenteosta ja siten muokata organisaation toimintaa eettisempään suuntaan.

- Johtajien on yksinkertaisesti uskallettava nostaa kissa pöydälle, vaikka se tuntuisi todella vaikealta tai siihen ei olisi aikaa. Esimiehet tarvitsevat tällaista rohkeutta. Jos ongelmiin puuttuminen laiminlyödään, se heijastuu jossain vaiheessa kaikkeen organisaation toimintaan, Minna-Maaria Hiekkataipale sanoo.

Tutkimuksen empiirinen aineisto muodostuu kahdestakymmenestä haastattelusta, jotka on kerätty kriittisten tapahtumien menetelmällä neljästä suomalaisesta ammattikorkeakoulusta.

10 varastossa

Lisätiedot