Benefit-oriented socially engaged art

5,00 

Two cases of social work experiment
Yang, Jing
978-951-39-6062-9; 1459-4323
University of Jyväskylä.
Jyväskylä studies in humanities (242)
2015

Yhteisötaide eli osallistava taide on laaja-alainen ilmiö, joka kattaa useita toisistaan eriäviä tavoitteita, toimintatapoja ja tuloksia. Sitä on kuitenkin tutkittu sangen vähän. Jing Yangin väitöksen näkökulmana on hyötysuuntautuneen yhteisöllisesti osallistavan taiteen käsite. Sen avulla voidaan määritellä erityistä taiteen osallistavaa suuntausta eli taiteilijoiden ja taidekasvattajien osallistumista sekä sosiaalityön kokeiluihin että sosiaalityöntekijöiden tehtäviin.

Väitös tarkastelee kahta voittoa tavoittelematonta projektia, kiinalaista Taidetta vammaisille -hanketta (Art for the Disabled Scheme) ja Jyväskylässä perustettua Kulttuuriluotsit-projektia (Art and Culture Companions). Näiden toimintaa tutkimalla väitös paneutuu hyötysuuntautuneen osallistavan taiteen tuottamiin mielikuviin, mekanismeihin ja vaikutuksiin.

Hyötysuuntautuneet osallistavat taidehankkeet pyrkivät tarjoamaan konkreettisia ratkaisuja sosiaalisiin ongelmiin järjestämällä osallistujille taidepainotteisia palveluja. Toiminnalle olennaista ovat tarkka kohdeyleisö, pitkäjänteinen kestävä toiminta, monitieteellinen yhteistyö sekä keskitetty ja yhteistoiminnallinen lähestymistapa.

Tutkimus luotaa hyötysuuntautuneen osallistavan taiteen käytäntöjen merkitystä ja asemaa nykytaiteen ja koko kulttuurin kentällä. Väittelijä tarkastelee vastakkaisia ja ristiriitaisiakin normeja, arvoja ja näköaloja, joihin sisältyy esteettistä jännitettä: käytännön ja symbolisen tason yhteisöllistä toimintaa, taidemaailmaa ja sen ulkopuolelle jäävää maailmaa sekä ammattilais- ja harrastelijatoimintaa.

Kyseisten normien, arvojen ja näköalojen artikulointi osoittaa, että yhteisöllisenä työkokeiluna hyötysuuntautuneen osallistavan taiteen käytännöillä on esteettistä arvoa, joka erottaa ne muusta parantavasta yhteisöllisestä toiminnasta. Tutkimustulosten mukaan taiteilijat ja taidekasvattajat, jotka harjoittavat yhteisöllisiä työkokeiluja, tuovat uudenlaista ymmärrystä taiteellisesta luovuudesta - kykyä yhdistää erilaisia tiedon alueita, integroida yhteisöllisiä sektoreita ja instituutioita ja mobilisoida tieteen eri alueiden osaamista tuottamaan ratkaisuja yhteiskuntien kohtaamiin ongelmiin.

 

7 varastossa

Lisätiedot