Behavioral and psychological flexibility in eating regulation among overweight adults

5,00 

Sairanen, Essi
978-951-39-6637-9; 0075-4625
University of Jyväskylä.
Jyväskylä studies in education, psychology and social research (554)
2016

Painonpudotusohjelmilla onnistutaan yleensä pudottamaan painoa, mutta useimmilla laihduttajilla paino nousee takaisin. Usein menetelmät, jotka toimivat nopeaan painonpudotukseen, eivät toimikaan pitkällä aikavälillä. Jäykkä syömisen tarkkailu on ennemmin ongelma kuin ratkaisu kestävään painonhallintaan.

Sairasen tutkimuksessa pyrittiin ymmärtämään psykologisia toimintoja, jotka selittävät ylipainoon liittyvää syömisen säätelyä. Syömisen säätelyyn vaikuttavat esimerkiksi ympäristön vihjeet ruoasta, omat ajatukset ja tunteet sekä tavat reagoida niihin.

- Ruoka saattaa alkaa näyttäytyä jopa entistä houkuttelevampana, jos syömistä rajoitetaan liikaa. Yritys rajoittaa syömistä voi lisätä ruokaan liittyviä ajatuksia ja mielihaluja, Sairanen toteaa.

Sairasen tutkimus osoitti, että psykologinen joustavuus ja hyväksyntätaidot helpottavat painonhallintaa.

- Yksi näkökulma syömisen säätelyyn on intuitiivinen syöminen. Se tarkoittaa herkkyyttä havaita kehon aitoja viestejä nälästä ja kylläisyydestä sekä sallia niiden ohjata syömistä. Näin ollen syöminen ei ole tunteiden vaan tarpeen säätelemää, Sairanen kertoo.

Tutkimuksen tulokset tukevat joustavuuden ja hyväksynnän suotuisaa vaikutusta painonhallinnassa. Syömisen joustava rajoittaminen oli yhteydessä painonpudotukseen ja sen ylläpitämiseen sekä henkisen hyvinvoinnin paranemiseen. Sen sijaan tiukka syömisen rajoittaminen ei tukenut painonpudotuksen onnistumista. Intuitiivinen syöminen oli yhteydessä parempaan psykologiseen joustavuuteen ja tietoisuustaitoihin sekä alhaisempaan painoon. Sairanen havaitsi myös, että hyväksymis- ja omistautumisterapiaan perustuvilla ohjelmilla voitiin edistää intuitiivisempaa syömistä lisäämällä painoon liittyvää hyväksyntää ja joustavuutta.

Sairasen tutkimuksessa tutkittiin ylipainoisia aikuisia, jotka osallistuivat hyväksymis- ja omistautumisterapiaan (HOT) perustuviin elämäntapainterventioihin; ryhmämuotoiseen kasvoikkain toteutettuun ohjelmaan tai itsenäisesti suoritettavaan mobiili-interventioon matkapuhelimessa. Interventioilla pyrittiin tukemaan elämäntapamuutosten tekemistä ja edistämään hyvää elämää. Hyväksymis- ja omistautumisterapia pyrkii lisäämään psykologista joustavuutta eli kykyä pysyä tietoisesti läsnä ja hyväksyä omat ajatukset, tunteet ja muut sisäiset kokemukset ja samalla ohjata omaa toimintaa itselle tärkeiden arvojen mukaisesti.

Sairasen tutkimusaineisto oli osa kahta laajempaa interventiotutkimusta - ELIPA- ja Eliksiirit-tutkimuksia. Ensimmäinen aineisto koostui 49 ylipainoisesta henkilöstä, jotka osallistuivat painonpudotus- ja ylläpito -ohjelmaan (ELIPA, Elintarvikkeita painonhallintaan: Elintarvikkeiden kylläisyysarvon merkitys syömisen ja painon hallinnassa). Toinen aineisto koostui 306 henkilöstä, jotka osallistuivat psykologisiin elämäntapainterventioihin (Eliksiirit). Eliksiirit-tutkimus oli osa Salwe Oy:n koordinoimaa SHOK-hanketta.

 

8 varastossa

Lisätiedot