Awaking the motivation for change

5,00 

Relationships between physical fitness, physical activity and psychosocial factors among men in the Adventures of Joe Finn Campaign
Kaasalainen, Karoliina
978-951-39-7257-8; 0356-1070
University of Jyväskylä.
Studies in sport, physical education and health (263)
2017

Valtakunnallinen SuomiMies seikkailee -kampanja on vuodesta 2007 alkaen pyrkinyt aktivoimaan miehiä terveyden edistämiseen hyväntuulisella ja rennolla asenteella sekä matalan kynnyksen tapahtumilla. Miesten liikuntakampanjoista on vähän tutkimustietoa, vaikka tiedetään, että miesten tavoittaminen terveysohjelmiin osallistujiksi on ollut vaikeaa. Vaikuttavien kampanjoiden suunnittelu perustuu ymmärrykseen kohderyhmän taustatekijöistä sekä elintapojen muutosprosessista.

Kaasalainen tutki väitöstyössään psykososiaalisten tekijöiden eli tietojen, liikunnan suunnittelutaitojen, tavoitteiden, liikuntapystyvyyden ja sosiaalisen tuen yhteyttä fyysiseen kuntoon ja liikunta-aktiivisuuteen. Tutkittavat olivat vuonna 2011 SuomiMies seikkailee -kampanjan kuntotesteihin osallistuneita 18-64-vuotiaita miehiä.

Kuntotesti herättelee huonokuntoisia miehiä

Kuntotasosta riippumatta miehet olivat hyvin tietoisia liikunnan terveysvaikutuksista, mutta suuri osa huonokuntoisista ei tiedostanut elintapamuutosten ajankohtaisuutta omalla kohdallaan. Huonokuntoisia miehiä oli viidesosa ja keskitasoinen kunto oli 42 prosentilla 900 osallistujasta.

- Huonokuntoisista yli 60 prosenttia arvioi kuntonsa paremmaksi kuin kehon koostumuksen, käden puristusvoiman ja sydämen sykevälivaihtelun perusteella laskettu kuntoindeksi osoitti, Kaasalainen kertoo.

Kaasalainen pitää myönteisenä, että lähes kaikki huonokuntoiset miehet aikoivat lisätä liikunnan harrastamista. Kuitenkin verrattuna parempikuntoisiin, koettu pystyvyys liikunnan harrastamiselle oli heikkoa, liikkumiselle asetettiin harvemmin tavoitteita ja liikunnan edistämiseksi tehtiin vähemmän suunnittelua. Huonokuntoisista kolmasosalta puuttui mieluisa tapa liikkua. Myös kokemus sosiaalisesta tuesta oli heikointa huonokuntoisten ryhmässä.

Liikuntapystyvyys ja tavoitteet muutoksen avaintekijöitä

Tutkimuksen toisessa vaiheessa vuonna 2014 lähetettiin seurantakysely osallistujille, joilla oli kuntoindeksin perusteella tarve elintapamuutoksille. Verrattuna liikuntaa vähentäneisiin, liikunnallisesti aktiivisilla oli vahvempia liikuntatavoitteita tutkimuksen alussa ja heidän kokemuksensa liikuntapystyvyydestä lisääntyi seurannan aikana.

- Tutkimuksen perusteella liikuntakampanjoissa kannattaa pyrkiä vahvistamaan erityisesti pystyvyyden kokemusta eli luottamusta omiin valmiuksiin onnistua liikunnan lisäämisessä. Liikuntapystyvyyteen vaikuttavat useat tekijät, kuten aikaisemmat liikuntakokemukset, sosiaalisen ympäristön palaute ja asetettujen tavoitteiden realistisuus, Kaasalainen selventää.

Kuntotestin herättelevä palaute ja kannustava ilmapiiri ovat hyviä lähtökohtia tavoitteiden asettamiselle ja elintapamuutosten suunnittelulle. Lisäksi tarvitaan mahdollisuus saada yksilöllistä ohjausta ja säännöllistä palautetta myös pidemmällä aikavälillä.

- Jos kuntotestit järjestetään yhteistyössä esimerkiksi paikallisten järjestöjen, urheiluseurojen, vertaisryhmien ja työyhteisöjen kanssa, voidaan helpottaa liikuntaohjaukseen pääsyä tai sopivan liikuntaporukan löytymistä, Kaasalainen ehdottaa.

 

15 varastossa

Lisätiedot