Avaimia sisäiseen vahvistumiseen

5,00 

Elämän avaimet -koulutus ohjausinterventiona
Rautio, Elina
978-951-39-6260-9; 0075-4625
Jyväskylän yliopisto.
Jyväskylä studies in education, psychology and social research (530)
2015

Työelämän rakenteelliset muutokset, urbaani tilapäisyys, vaihtoehtojen kasvaminen ja epävarmuus ovat tuoneet haasteita yhteiskunnallisen paikan löytämiseen ja kasvattaneet ohjauksellisen tuen tarvetta. Ohjausalan ammattilaiset kuvaavat tilannetta tee-se-itse-yhteiskunnaksi, jossa yksilöt joutuvat jatkuvasti monien valintojen ja minuuden uudelleenarvioinnin eteen. Nykyihminen pohtii entistä enemmän omaa identiteettiään ja kyselee: kuka olen ja mistä tulen?

Elina Raution toimintatutkimuksessa pyrittiin vastaamaan näitä kysymyksiä pohtivien ihmisten tarpeisiin Yhdysvalloissa kehitetyllä ohjauskonseptilla. Kristilliseen maailmankatsomukseen pohjautuva Elämän avaimet (LifeKeys) -koulutus tuotiin Suomeen neljän yhteistyöseurakunnan avustuksella. Tutkimustehtävänä oli selvittää koulutuksen käytännön toimivuutta ja tarkastella, millainen merkitys koulutuksella on identiteetin ja kutsumuksen selkiytymisessä.

Tutkimuksen perusteella Elämän avaimet -koulutus vastasi tarkoitustaan. Ryhmähaastatteluissa kuvatut kokemukset koulutuksen merkityksestä tulkittiin osaksi voimaantumista (empowerment) ja identiteetin vahvistumista.

- Nämä kaksi ilmenivät tutkimuksessani päällekkäisinä ja toisiaan vahvistavina prosesseina, jotka yhdessä johtivat sisäisen voimantunteen kasvuun ja vahvan identiteetin muodostumiseen. Kuvasin tätä sisäisen vahvistumisen kokemukseksi, Rautio kertoo.

Identiteetin vahvistumisen ja voimaantumisen prosessia edisti neljä tekijää: minäkuvan vahvistuminen, vuorovaikutus toisten kanssa, elämän tarkoituksen kokeminen ja myönteinen affektiivisuus, kuten rohkaiseva ilmapiiri ja yksilön myönteiset tunteet. Näiden osaprosessien käynnistyminen johti sisäiseen vahvistumiseen ja kutsumuksen selkiytymiseen.

Tutkimustuloksista voidaan päätellä, että myös perinteiset ammattikuntarajat ylittävä ohjauksellinen tuki voi olla hyödyllistä identiteetin ja yhteiskunnallisen paikan pohdinnassa.

- Kaikenlaisen ohjauksellisen avun - psykososiaalisen tuen, oppimisen ja opiskelun ohjauksen sekä ura- ja elämänsuunnittelun ohjauksen - tarve on huutava. Siksi toivon, että toimintatutkimukseni voisi olla rohkaisemassa esimerkiksi seurakunta- ja järjestökenttää ohjausavun muotojen kehittämiseen. Alkuun voi päästä hyvin yksinkertaisella reseptillä: tarjoamalla mahdollisuus yksilön omien vahvuuksien ja päämäärien pohdintaan vuorovaikutuksessa toisten kanssa, Rautio painottaa.

 

7 varastossa

Lisätiedot